Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 10 juli

Oog krijgen voor antwoord op je gebeden

‘God overweegt alle tijden van jouw leven; en toch kiest Hij de beste en meest passende om jouw gebeden in te beantwoorden.’ Soms draag je een gebed voor iemand jarenlang mee op de bodem van je hart. Een last die je is opgelegd en die je steeds weer voor de Heere neerlegt. Hoort hij?

Antwoord

Volgens Thomas Goodwin (1600-1680) lopen christenen veel vreugde en zegeningen mis, wanneer zij geen oog hebben voor de beantwoording van gebeden. ‘Als een man tegen iemand praat die niet naar hem luistert, zal hij ophouden met antwoorden en spreken. Zo ook God.’ Omgaan met de Heere betekent dat we Hem eren met ons leven, maar ook de zorgen en vragen die ons bezig houden voor Zijn troon brengen. We dienen echter ook oog te krijgen voor wat er gebeurt na het gebed. Goodwin: ‘Als je Zijn antwoorden niet opmerkt, hoe zal je God dan zegenen en de dank brengen voor het horen van je gebeden?’

Ervaren christen

In een boekwinkel in Canada stuitte ik een paar jaar geleden op het boekje ‘The return of prayers’ van Thomas Goodwin. Drie dollar kostte het, maar het bleek van veel meer waarde. Als een ervaren christen neemt Goodwin je namelijk bij de hand. Je merkt bij hem dat hij weet waar hij over schrijft. Als geen ander benadrukt hij het belang van opmerkzaamheid op wat er gebeurt tijdens en na het gebed. Het ontwikkelen van gevoeligheid ten aanzien van Gods handelen. Er oog voor krijgen. 

Wonderlijke verhoring

Gods uitreddingen komen vaak niet alleen. Ervaren christenen weten dat de Heere geregeld meer geeft dan wij vragen. Goodwin: ‘Als God iets doet in antwoord op ons gebed, dan doet hij dit vaak op zo’n manier, dat Zijn hand daarin op een buitengewone manier gezien wordt.’ Het kan vanuit onze beleving soms lang duren, maar de Heere voorziet op Zijn tijd en manier. Soms overweldigend. Goodwin: ‘Als gebeden beantwoord worden, dan komen de genadegaven gewoonlijk zwaar; ze tuimelen naar binnen. Dat waar we voor baden komt niet alleen.’  

Praktisch

Tegelijkertijd is Goodwin heel praktisch in zijn adviezen als het gaat om bijvoorbeeld het doorbreken van een zonde. Je kunt daar jarenlang voor bidden, maar de Heere gaf ook mensen om je heen. Goodwin: ‘Als iemand bijvoorbeeld onrustig is vanwege lustgevoelens, laat die het aan een vertrouwde vriend vertellen. Belijd zonden aan elkaar. Wanneer iemands eigen gebeden niet sterk genoeg zijn om het uit te werpen, dan mag het gebeuren met de hulp van iemands anders gebed, verenigd met die van hem.’ 

Als ademen

Bidden en danken zijn met elkaar verbonden. Goodwin vergelijkt het met de longen. ‘De lucht die werd ingeademd bij het bidden, wordt uitgeademd in het dankgebed.’ Het besef dat God almachtig is, doet ruimhartig vragen. De realiteit dat de Heere wijzer is dan wij, geeft ook de rust dat de Heere weet wat Hij doet. Goodwin: ‘Geloof is ontvangende genade, zo is gebed bedelende genade.’  

Wij krijgen niet alles wat we vragen. Een gebed om genade wordt echter zeker verhoord. ‘Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.’ (Hebr. 4: 16) 

Leestips: 

  • The Return of Prayers, Thomas Goodwin (Baker Book House, 1979)
  • Antwoord op het gebed, Thomas Goodwin (Brevier, 2016)

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...