Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 25 maart

Op die heuvel daarginds

Maar dat kruis werd de mens, tot het kostbaarst kleinood, daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.’ Deze woorden uit het bekende lied ‘het ruwhouten kruis’ vatten in een kern samen wat Christus’ offer betekent: plaatsvervanging en verzoening.

Johan de Heer

Het bespelen van muziekinstrumenten is niet iets waar ik talent voor kreeg. Hoewel ik een tijdlang orgelles kreeg, is er geen kwartje op zijn plek gevallen. Ik bleef een toetsendrukker en van muziek maken kwam het niet. Spijtig natuurlijk, want wat moet het fijn zijn om je hart al musicerend leeg en vol te kunnen spelen. 

Na lange tijd kon ik één Psalm spelen en één lied uit de bundel van Johan de Heer. Dit lied over Christus’ offer op Golgotha’s kruis heb ik als tiener eindeloos gespeeld en gezongen. Waarom? Omdat het tot in de kern samenvat wat het evangelie betekent. Plaatsvervanging en verzoening. Christus bloed voldoet.

George Bennard (1873-1958) was jong actief als evangelist. Jong stierf zijn vader, hij droeg mede zorg voor het onderhoud van zijn moeder en zus. Bennard verkondigde het evangelie in toespraken, maar ook in hymns. Zijn lied over het ‘ruwhouten kruis’ werd wereldwijd bekend. 

Bij deze klassieke liederen is de centrale vraag: hoe word ik met God verzoend en op welke manier leef ik vanuit dit offer? Christus’ kruisverdienste staat centraal. Plaatsvervanging en verzoening. 

In alle verscheidenheid van accenten en opvattingen, is dit wat christenen verbindt. Het ging deze lieddichters om de bekering van zondaren, de verzoening met Christus. Uit genade alleen. Laten we daarvan zingen. 

Op die heuvel daarginds
 
Op die heuvel daarginds 
stond een ruwhouten kruis, 
het symbool van vervloeking en schuld. 
Maar dat kruis werd de mens 
tot het kostbaar kleinood 
daar Gods wet aan dit hout werd vervuld. 
 
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis 
tot de Heer’ komt en met Hem het loon. 
Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis 
dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon 
 
Van dat ruwhouten kruis 
met het bloed van Gods Zoon, 
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd. 
Vol van schoonheid en pracht, 
vol van reddende kracht 
voor een ieder die in Hem gelooft 
 
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, 
tot de Heer’ komt en met Hem het loon. 
Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis 
dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon 
 
Help mij Heer’ aan dat kruis 
trouw te zijn tot de dood. 
Ook als hier smaad en spot is mijn loon. 
Want dat kruis droeg mijn straf, 
nam de schuld van mij af. 
’t werd de toegang voor mij tot Gods troon. 
 
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, 
tot de Heer’ komt en met Hem het loon. 
Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis 
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon
 
(Liedbundel Joh. de Heer, lied 836). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...