Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 22 september

Psalm 19: de heerlijkheid van God (4)

De dichter van Psalm 19 bezong eerst de lof op Gods schepping, vervolgens op Zijn Woord. In het laatste deel van de Psalm blijkt volgens David Dickson dat een gelovige steeds weer de wet tot spiegel nodig heeft. 

Woord houden

De schrijver van Psalm 19 is zich bewust van de waarde van Gods Woord. Juist degene die de kracht van het Woord ervaren heeft, moet zich er steeds weer door laten gezeggen. Want het Woord van God maakt wijs tot zaligheid. Het Woord maakt de zondaar volgens Dickson bewust van zonden en mogelijke valstrikken. Zo heeft het Woord een heiligende uitwerking op degene die het leest. Omdat het de zondaar steeds weer richt op Christus, Die de wet vervulde. 

Verborgen

We zijn ons maar ten dele bewust van ons verdwalen in allerlei zonden. Vandaar dat de dichter uitroept: ‘Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgene afdwalingen.’ Dickson: ‘Juist als hij lijkt te spreken als iemand die door zijn werken zoekt gerechtvaardigd te worden, erkent hij zichzelf als een man die niet zijn eigen rechtvaardigheid reinigt. Maar zich richt tot de bronnen van vrije genade, en tot de verzoening van de zonde, gemaakt door Christus, aangeduid onder de schaduw van ceremoniële reiniging.’ De offers in de tijd van de dichter wijzen op Christus. Daar moet de dichter het van hebben. Genade alleen. 

Volgens Dickson leert ons dit: 

  • De allerheiligste man moet, na zijn bekering, nog steeds gebruik maken van de wet tot zijn vernedering en om hem voortdurend tot Christus te brengen. En wanneer hij zichzelf vergelijkt met de wet van God, zal hij gedwongen worden te blozen en voor zichzelf en ieder ander mens erkennen, dat hij niet in staat is zich te verzoenen met de afzonderlijke en de veelheid van zijn werkelijke zonden. Daarom zegt hij: wie kan zijn afdwalingen verstaan?
  • Zonden van onwetendheid, zonden die uit het geheugen zijn verdwenen, laten schuld bij de mens na, daar moet op z’n minst rekening mee worden gehouden. Er moet gevraagd worden om genade door het bloed van reiniging, zoals hier in de Psalm. Reinig mij van geheime zonden. 

In het licht

Blijkbaar brengt het Woord van God zonden aan het licht waar we ons eerder niet zo bewust van waren. Een klassieke uitspraak zegt: ‘Minder zonden doen, groter zondaar worden.’ Dat kan blijkbaar je ervaring zijn. Je hebt Christus lief gekregen en daardoor Zijn wet. De wet die je schuldig stelde, veroordeelde. Door genade zag je op Christus, Die de wet volkomen vervulde en de toorn van God over de zonde droeg. Is de wet nu uitgewerkt? Blijkbaar niet. Het wordt een leefregel voor de dankbaarheid. In de spiegel van Gods wet leer je jezelf al meer kennen. Dat houdt afhankelijk van de Heere en van Zijn Woord. Het dagelijkse onderwijs en de spiegel die de Heere ons daarin voorhoudt, kunnen we niet missen. Opdat het verlangen wordt gestuwd Hem al meer lief te hebben en de zonden te haten. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...