Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

donderdag 13 augustus

Raad van een oude dominee voor een jonge twijfelaar

Veel jonge christenen gaan door een fase waarbij de vragen groter blijken dan de antwoorden. Wellicht begin je dan pas werkelijk iets te zien. Tegelijkertijd kan de vertwijfeling je zo overvleugelen, dat je er niet meer doorheen ziet. Je bent niet de eerste. Ds. J.J. Poort (1928-1997) kreeg als student een pastorale wenk van een oude dominee. 

Niet nieuw

Hoe meer ik weet, des te helderder wordt het water. Met die gedachte als stuwende kracht, kun je heel veel kennis verzamelen. Vroeg of laat sta je echter voor een muur waar je niet overheen komt. Waarbij snelle antwoorden verstommen en je door trage vragen heen moet. 

In de biografie ‘Nochtans – Werk en leven van ds. J.J. Poort’ van Cees Hoogendoorn stuitte ik op een stukje dat me raakte. Ds. Poort beschrijft daarin een periode van worsteling en vragen tijdens zijn studententijd. Een oudere predikant kwam toen onverwachts langs en luisterde.  

Pastoraal

‘Ik zal als student een keer in het weekeinde thuis bij mijn ouders op mijn kamertje en toen kreeg ik plotseling bezoek van de oude dominee Talsma, een collega van mijn vader. Opeens komt dominee Talsma mijn kamertje binnen, begroet mij met zijn bekende, senore, luide stem, ik schrok ervan, en ik kreeg zomaar huisbezoek. En hij vroeg mij: ‘Hoe gaat het?’ en ik probeerde nog de boot af te houden: ‘O, het gaat goed, dominee.’ Hij zei: ‘Ik bedoel, hoe gaat het met je ziel?’ Recht op de man af. Hij zei: ‘Ik zie het al, het gaat niet goed.’ Ik zei: ‘Nee, dat gaat niet goed.’ Hij zei: ‘Wat schort er aan?’

Ik zei: ‘Ik begrijp totaal niet meer waarvoor Jezus Christus gekomen is. Er staat in de Bijbel: het is volbracht. Ik zie niet in dat er in de wereldgeschiedenis iets is veranderd na Christus, dat er iets volbracht is. Ik zou niet weten wat er volbracht was. Wat is er nu volbracht? Zijn mijn zonden vergeven? Is dat nu op Golgotha gebeurd, dat mijn zonden vergeven zijn? Ik voel dat niet, hoe moet ik dat geloven? Wat is er dan geschied? Ik kan later nooit over Jezus Christus preken. Ik ben nu theologie aan het studeren, maar ik kan er beter mee ophouden, want ik weet niet wat het werk van Christus is. Het is volbracht, maar ik begrijp niet wat er door Hem volbracht is in de wereldgeschiedenis.’ 

Toen heeft dominee Talsma mij één vingerwijzing in één zin gegeven, die voor mij gezegend is. Als iets niet gezegend wordt van hogerhand, dan kunnen er wel honderd dominee Talsma dat tegen je zegen, dan is er nog niets gebeurd, maar dat is nu gezegend…. Dominee Talsma zei tegen mij: ‘Mij moet maar veel denken aan Psalm 130: Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, wie zal dan bestaan.’ Ik zei: ‘Ja, daar is uitzicht.’ Hij zei: ‘Nee. Maar neen, daar, en dan moet je bij het kruis van Golgotha zijn, daar is vergeving. Het is daar te halen, jongen. Altijd bij U geweest.’ (Het is volbracht, Pag. 136)

Het kruis

Ds. Talsma was niet de enige die Johan Poort in deze periode raad gaf en richting wees. Maar hij raakte wel de kern. Of je nu door een periode van diepe vertwijfeling gaat, of niet weet van genade voor een zondaar zoals jij. Vragen en zonden verzinken in Gods genade, aan de voet van het kruis van Christus. Zoek het daar! F.W. Krummacher: ‘Our hell is extinguished in Jesus’ wounds; our curse is consumed in Jesus’ soul; our guilt is purged away in Jesus’ blood.’

Leestip: Nochtans – Werk en leven van ds. J.J. Poort, Cees Hoogendoorn. (Kampen: Groot Goudriaan, 2002)

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...