Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 23 maart

Ralph en Ebenezer Erskine over Gods beloften

‘Door de gehoorzaamheid, de dood en de voorbede van Zijn eeuwige Zoon heeft God een brug geslagen die de hemel en aarde verbindt; alle andere wegen naar de hemel zijn versperd door de gerechtigheid en heiligheid van God.’ Het geloof rust op Christus alleen, stelt Ralph Erskine (1685-1752).

Beloften

In een studie naar de prediking van de broers Ebenezer en Ralph Erskine wijst dr. P.H. van Harten op de manier waarop zij omgingen met de beloften in de Bijbel. Van Harten: ‘Als het gaat om het heil dat in de beloften tot ons komt, wijzen de Erskines op Christus. Tussen Hem en de beloften is er een meervoudige relatie. Niet alleen zijn de beloften in de raad des vredes aan Hem gedaan en zijn ze door Hem bevestigd en verzekerd, maar Hijzelf is er ook de inhoud van. De belofte is in Hem en Hij is de belofte!’ Als de belofte een beker is, dan is Christus de kostbare inhoud. ‘God komt tot ons in Christus en Christus komt tot ons in de belofte.’ 

Van Harten vergelijkt dit met het licht van de zon dat in vele stralen uiteenbreekt. ‘Zo breekt het heil dat in Christus gegeven en aanwezig is, uiteen in beloften van velerlij kleur en schakering.’ 

Blad

De Erskines waren creatief in hun gebruik van beelden om duidelijk te maken wat zij bedoelden. Zo gebruikte Ebenezer het voorbeeld van de bladeren aan de boom des levens, in Openbaringen 22: 2. Zij geven genezing. Erskine: ‘Welke is uw ziekte, o zondaar? Wat het ook zij, u zult aan deze boom een blad vinden dat u genezen kan.’ Hij noemt allerlei voorbeelden van situaties waarin men zich kan herkennen. Ben je blind, doof of lam, als het gaat om het dienen van de Heere. Ebenezer geeft er een toepasselijke belofte bij. 

Haak

Dr. Van Harten wijst erop dat de Erskines de beloften op deze manier dichtbij de hoorders brachten. ‘Niet voor niets worden de dienaren van het Woord vissers van mensen genoemd. De mensen zijn als de vissen, die gevangen moeten worden. God heeft een aantal beloften, “a bundle of promises”, als haken aan een snoer neergelaten om mensen te vangen. De haken zijn van verschillende grootte en wel zo, dat er voor iedereen wel één is die past. Als de ene belofte u niet voldoet, zo moedigt Ralph Erskine de gemeente aan, ga dan tot de andere. Als de ene haak voor u te groot is, kunt u een andere krijgen, die beter past. “O happy soul”, voegt hij eraan toe, “if you be taken”.

Aanbod

In het boekje De zekerheid van het geloof geeft Ebenezer aan wat de manier is waarop het Evangelie wordt aangeboden. ‘Christus wordt “vrij” in het Evangelie aangeboden.’ Hij verwijst daarbij naar Jesaja 55: 1 en Openbaringen 22: 17. ‘Hoed u er voor te denken dat u de parel van grote waarde kunt kopen met het geld en de prijs van uw werken, plichten en goede hoedanigheden; alsof u door deze dingen geschikt zou zijn om Christus aan te nemen of u bij God meer welkom te doen zijn. Deze dingen aanbieden om zo de onuitsprekelijke gave te ontvangen? Nee! Nee! Op zo’n manier kan de parel van grote waarde niet worden gekocht.’ Wij komen volgens Ebenezer met onze onreinheid, om Zijn heiligmaking te ontvangen. Met onze armoede, om Zijn rijkdom. Christus wordt vrij aangeboden, concludeert Ebenezer. Hij moet ook vrij ontvangen worden. Er hoeft en kan niets van ons bij. 

Leestips: 

  • De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine – Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte (Boekencentrum, 1986).
  • De zekerheid van het geloof, Ebenezer Erskine (De Groot Goudriaan, 2006).

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

We hebben de Heilige Geest nodig

‘Het licht van het Evangelie, dat in de ziel schijnt, kan zo sterk en overweldigend zijn, dat de persoon die het...