Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 18 augustus

Spurgeon: duivel richt zijn aanval op geloof

Volgens Charles Haddon Spurgeon valt de duivel christenen bij voorkeur aan op hun geloof. ‘Wanneer hij een kind van God aanvalt, is zijn voornaamste aanval op zijn geloof, en ik veronderstel dat de reden in de eerste plaats is dat geloof het essentiële punt in de christen is. Wij zijn door het geloof in Christus geënt en het geloof is het contactpunt tussen de gelovige ziel en de levende Christus. Als het Satan daarom zou lukken om precies de ent door te snijden, dan zou hij het werk van de Heiland het meest volledig ten onder brengen.’ 

Hart

Volgens Spurgeon is geloof het hart van omgang met de Heere: ‘Geloof is het hart van ware godsvrucht, want “de rechtvaardige zal door geloof leven.” Neem het geloof weg en je hebt het hart uit de begenadigde man gescheurd. Daarom richt Satan, voor zover hij kan, zijn vurige pijlen op het geloof van een gelovige. Als hij alleen het geloof kan vernietigen, dan heeft hij het leven van de christen zelf vernietigd. “Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen.” Daarom, als de duivel ons geloof maar van ons kon wegnemen, zouden we ophouden God te behagen en zouden we niet langer “aangenomen worden in de Geliefde”. Daarom, broeders, let goed op uw geloof. Het is het hoofd en het hart van je bestaan voor God. De Heer geve dat het u nooit in de steek mag laten!’ 

Geloof is het belangrijkste van de genadegaven die God uitdeelt. Al het andere, zoals bijvoorbeeld de liefde, vloeit daar volgens Spurgeon uit voort. We worden gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Spurgeon: ‘In de kwestie van de rechtvaardiging staat het geloof alleen. Het legt beslag op het offer van Christus en Zijn gerechtigheid, en daardoor wordt de ziel gerechtvaardigd. Geloof, als ik het zo mag zeggen, is de leider van de genadegaven op de dag van de strijd en daarom zegt Satan tegen zijn demonische boogschutters: “Vecht niet met kleine of grote, behalve alleen met de koning van Israël; schiet op het geloof, dood het indien mogelijk.” Als het geloof wordt gedood, waar is dan de liefde, waar is de hoop, waar is het berouw, waar is het geduld? Als het geloof is overwonnen, dan is het alsof een vaandeldrager valt. De overwinning wordt vrijwel behaald door de aartsvijand als hij in staat is het geloof te overwinnen, want het geloof is de edele leider onder de genadegaven van een heilige.’ 

Bewarend

Het geloof heeft een beschermende functie. Het schild van het geloof beschermd immers tegen de pijlen van de duivel. In Hebreeën 11 blijkt wat het geloof vermag. Geloof werkt door de liefde. Satan kan het geloof niet stuiten. Daarom haat hij het volgens Spurgeon: ‘Ik geloof dat het geloof door Satan wordt aangevallen, vooral omdat het hem het meest onaangenaam is. Hij kan het geloof niet verdragen. Hoe weet ik dat? Waarom, omdat God het liefheeft. En als God het geloof liefheeft en als Christus het geloof kroont, weet ik zeker dat Satan het haat. Wat wordt ons verteld over het werk van Jezus, dat gehinderd wordt door ongeloof? “Hij kon daar niet veel machtige werken doen vanwege hun ongeloof.” Nu, ik zal die tekst omdraaien en over Satan zeggen dat hij vanwege hun geloof niet veel machtige werken tegen sommige mensen kan doen.’ 

Spurgeon roept christenen toe: ‘Wat je ook mist, “heb geloof in God.” Geloof in Gods Christus. Laat het volledige vertrouwen van uw ziel rusten op de trouwe belofte en de trouwe Belover, en als u dat doet, zullen Satans aanvallen op u allemaal tevergeefs zijn.’ 

Christus voorbede

Hangt het dan allemaal van de gelovige af? Zijn wij het die de verbinding houden? Spurgeon toont aan dat het Gods bewarende genade is, die staande houdt. De voorbede van Christus. ‘Wat is de grote bescherming van ons geloof? De voorspraak van onze Heiland. Gebed is altijd goed, het is altijd een gezegend iets, maar let op dat grote letterwoord in de tekst: “Ik heb voor u gebeden.”’ Christus voorspraak bewaart de gelovige. 

We zullen niet bewaard blijven voor de pijlen van satan. Soms komen ze als een regen op ons neer. Maar Christus zegt: Ik heb voor je gebeden. Spurgeon: ‘Het is Jezus die bidt. Hij toont Zijn wonden en bepleit de verdienste van Zijn grote offer en wonder der wonderen, Hij pleit voor mij en voor jou! Gelukkige man, gelukkige vrouw, dat ons geloof behouden blijft door zo’n machtig bewaarmiddel als dit: de voorspraak van Christus!’ 

Leestip: www.spurgeongems.org.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...