Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 6 april

Spurgeon over Jezus’ lijden in de hof

Christus’ lijden in Gethsemané was overweldigend. Spurgeon schetst met dieprode kleuren de gang van Jezus door het lijden heen. De Zoon van God, in de plaats van schuldige zondaren. 

In de plaats van zondaren

Jezus ging een weg van lijden, tot behoud van hen die dit niet verdienen. Spurgeon opent een venster op het lijden van Jezus in de hof van Gethsemané: ‘Een andere diepe bron van verdriet werd gevonden in het feit dat Christus nu vollediger Zijn officiële positie innam met betrekking tot de zonde. Hij werd nu tot zonde gemaakt. Hoor het woord! Hij, Die geen zonde kende, is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij de gerechtigheid van God in Hem zouden worden! In die nacht werden de woorden van Jesaja vervuld: De Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem gelegd. Nu stond Hij als de zondedrager, de plaatsvervanger die door de goddelijke gerechtigheid werd aanvaard om de hele goddelijke toorn te dragen, opdat wij nooit zouden dragen! Op dat uur bekeek de hemel Hem als in de plaats van de zondaar, en werd Hij behandeld als een zondig mens die het werkelijk verdiend had zo behandeld te worden! O, dierbare vrienden, toen het onbevlekte Lam van God Zichzelf in de plaats van de schuldigen bevond; toen Hij die plaats niet kon verwerpen omdat Hij het vrijwillig had aanvaard om Zijn uitverkorenen te redden, wat moet Zijn ziel dan gevoeld hebben? Hoe moet Zijn volmaakte natuur geschokt zijn geweest door zo’n nauwe omgang met ongerechtigheid!

Vooruitzicht

We geloven dat onze Heere in die tijd een heel duidelijk beeld had van alle schaamte en het lijden van Zijn kruisiging. De pijn was maar een van de eerste druppels van de geweldige regen die zich op Zijn hoofd stortte. Hij voorzag de spoedige komst van de verrader, Judas – de inbeslagname door de officieren, de schijnprocessen voor het Sanhedrin – en Pilatus en Herodes. Hij voorzag de geseling en het slaan, de doornenkroon, de schaamte, het spugen; dit alles kwam voor Zijn geest op, en aangezien het een algemene wet van onze natuur is dat de vooruitziende blik van een beproeving zwaarder is dan de beproeving zelf, kunnen we ons voorstellen hoe het kwam datHij die geen woord antwoordde toen Hij midden in het conflict zat, kon zich bij het vooruitzicht niet weerhouden van hevig gehuil en tranen! Geliefde vrienden, als u zich voor uw geestesoog de verschrikkelijke gebeurtenissen van Zijn dood kunt voorstellen – het jagen door de straten van Jeruzalem, het aan het kruis nagelen, de koorts, de dorst en vooral het verlaten zijn van God – u kunt niet. Verwonder u dat Hij erg belast begon te worden en zeer verbaasd was.’ 

Hogepriester

Al mediterend over het lijden in de hof ontstaat er besef van de diepte waarin Jezus wegzonk: ‘We hebben een blik geworpen op de fonteinen van de grote diepte die werden opengebroken toen de stromen van verdriet de ziel van de Verlosser overspoelden.’ Spurgeon trekt vervolgens de lijn door naar Hebreeën 4: “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.” (Hebr. 4: 16-17). 

Laten we bedenken dat geen enkel lijden Hem onbekend kan zijn! Wij rennen alleen met voetvolk – Hij had te kampen met ruiters; we waden alleen maar tot aan onze enkels in ondiepe stroompjes van verdriet – Hij moest strijden met de opzwellende Jordaan. Hij zal nooit nalaten Zijn volk te hulp te komen wanneer het wordt verzocht.’

Leestip: Spurgeongems.com

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (4)

„En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de kamerling zeide: Zie daar water, wat verhindert...

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....