Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 11 juni

Stephen Charnock: God weigert de genade nooit aan hen die er van harte naar verlangen

Het komt er op aan dat we geborgen zijn achter het verlossende bloed van Jezus Christus en Hem navolgen in het leven van alledag. De realiteit leert ons namelijk dat wij allen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God derven (Rom. 3: 23). Alleen door het plaatsvervangende offer van Christus, is er verzoening. Waar we met Christus geborgen zijn in God, luidt dat een nieuwe levenshouding in. De Bruidegom tegemoet. 

Of deel je nog niet in dit nieuwe leven? De puritein Stephen Charnock stelde eens de vraag: ‘Wat moeten we doen om wedergeboren te worden?’ Hij antwoordt daar zelf op: ‘Begin met bidden; zoek het bij de Heiland Die zo duidelijk verklaarde: “Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is” (Joh. 3: 27). Smeek er dan de hemel om; laat God van u horen zodra u thuiskomt. God laat gewoonlijk vernieuwende genade door dezelfde poort ingaan als waardoor het oprechte gebed uitgaat. Gebed is in overeenstemming met Gods genade; Hij weigert de genade nooit aan hen die er van harte naar verlangen. Ga daarom naar God, geef Hem geen rust. Als u dat doet, zal het niet lang meer duren voordat u dat vreugdevolle woord van Zijn genadige lippen hoort komen: “Mijn genade is u genoeg”, voldoende om u te vernieuwen, voldoende om u te genezen. Laat de vurigheid van uw gebeden evenredig zijn aan de noodzaak van de zaak en de grootte van uw ellende als u die zaak mist.’

Het gevolg daarvan is dat we op een andere manier in het leven komen te staan. Charnock bidt: ‘Verheerlijk Uzelf door een nieuw hart in mij te scheppen, opdat ik U mag verheerlijken door een nieuw leven.’

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (1)

Er zijn omstandigheden waarin we de leiding van de Heere niet zien of begrijpen. De duisternis lijkt het te winnen van...