Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 22 december

Thomas Goodwin over het hart van Christus (3)

Voor Goodwin gaat er een geweldige troost schuil in de menswording van Christus. De Zoon van God weet uit ervaring waar mensen doorheen gaan. Hij is Mens geworden, hoewel zonder zonde. 

Geen engel

De Heere Jezus werd niet bewaard voor de ervaringen, strijd en aanvechting waar wij doorheen gaan. Hij is in alle dingen verzocht als wij. En juist daarom kan Hij als geen ander nabij hen zijn die worstelen met dat waar zij doorheen gaan. 

Christus nam met reden niet de natuur van een engel aan. Hij werd mens. Goodwin: ‘Opdat Hij in Zijn genegenheden van barmhartigheid voor altijd dichter bij ons zou komen, en zodanige genegenheden zou hebben, gelijksoortig met de onze. Terwijl anders, in andere opzichten, een engel een hogere en glorieuzere Hogepriester zou zijn geweest dan een mens.’ Hij is werkelijk tot ons afgedaald, God met ons. Hij is geen engel, maar een mens geworden. Inmiddels is Hij echter weer in de hemel, door lof zingende engelen omgeven. 

Hemel

Christus is nu onze medelijdende Hogepriester in de hemel. Hij is bewogen met de Zijnen. Goodwin werkt uit wat de bewogenheid van Christus inhoudt, nu Hij in de hemel is. Hij is daar voortdurend met Zijn ontferming betrokken op de Zijnen. Toch is het niet zo dat dit in de hemel iets van Zijn heerlijkheid afdoet: ‘Deze genegenheden van medelijden en erbarmen die zo door Hemzelf zijn opgewekt, hoewel ze Zijn ingewanden beroeren en Zijn lichamelijk hart raken zoals ze hier deden, kwellen en verontrusten ze Hem niet in het minst, noch worden ze een last en een hinder voor Zijn Geest, om Hem bedroefd of zwaar te maken, zoals in dit leven hier Zijn medelijden met Lazarus Hem maakte, en zoals Zijn leed, dat Hem tot de dood toe bedroefd maakte. 

Zodat ze, zowel in hun opkomen, als in hun effect, volkomen verschillen van wat ze hier beneden waren. En de reden hiervan is, omdat Zijn lichaam, en het bloed en de geest daarvan, de instrumenten om Hem te bewerken, nu totaal onbereikbaar zijn, namelijk in die zin dat ze niet in staat zijn tot de minste verandering die neigen naar welk pijn doen dan ook. En dus is Zijn lichaam niet onderhevig aan enig verdriet, noch Zijn geest aan enig verkwijnen, verval of verlies.’

Betrokken

Christus verheerlijking nu Hij in de hemel is, sluit dus zijn genegenheden richting mensen niet uit, volgens Goodwin. Christus schept vreugde in de Zijnen en weet Zich op hen betrokken. De liefde van Christus gaat alle verstand te boven (Ef. 3: 19). Vanuit Hem borrelt de liefde op, waarin Hij het lichaam, de Kerk doet delen. Tot vreugde voor de Zijnen. Dat is hemelse vreugde, waar op aarde reeds iets van geproefd wordt. In Christus is enkel vreugde, in heerlijkheid. 

Christus heeft de bitterheid van de zonde ervaren, hoewel Hij niet zondigde. Hij werd tot zonde gemaakt en heeft de straf daarover ondergaan. Hij peilt zonde en nood dieper dan wij ooit peilen kunnen. Ons tot troost. Opdat waar wij ook doorheen gaan, het besef levend mag zijn dat Hij verzocht is geweest als wij. Goodwin verwijst daarom tenslotte naar wat Hij noemt onze hemelse Vriend: ‘In alle ellende en nood mag je zeker weten waar je een Vriend kunt hebben om je te helpen en medelijden met je te hebben, zelfs in de hemel, Christus.’ 

Een betere Vriend als Deze is er volgens Goodwin niet: ‘Mannen zien zichzelf graag met medelijden omringd door vrienden, hoewel ze hen niet kunnen helpen; Christus kan en wil beide.’

Leestip: The Heart of Christ, Thomas Goodwin, The Banner of Truth Trust.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...