Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

maandag 1 februari

Verblinding vanwege de zonde

‘Iedere ziel in een staat van zonde, staat onder de heerschappij van satan.’ Dit stelt de puritein Wiliam Gurnall (1616-1679). De zonde brengt duisternis in het leven van mensen en verblindt hen. 

Vermomd

‘Zonde kan duisternis worden genoemd, omdat de bron en de meest voorkomende oorzaak van zonde duisternis is. De externe oorzaak is satan, die de grote promotor ervan is; hij is een vervloekte geest, geketend en in duisternis gehuld. De innerlijke oorzaak is de blindheid en duisternis van de ziel.’ 

Volgens Gurnall hebben mensen zelf in eerste instantie niet door dat zij zondigen. ‘Wij kunnen over iemand die zondigt zeggen: hij weet niet wat hij doet. Zoals Christus zei over Zijn moordenaars. Als het schepsel de werkelijke waarde van zijn ziel kende, die hij nu verkoopt om een liedje te luisteren. Het zou de markt van de duivel bederven als hij de heerlijke en wonderlijke natuur van God en Zijn heilige wegen, de onvergelijkbare liefde van God in Christus, de vergiftigende natuur van de zonde, en al deze dingen zou kennen. Niet door een plotselinge straal licht door een raam tijdens een preek, die verdwijnt als een bliksemflits, maar door een blijvend licht. Arme schepselen zouden niet graag zo’n beroerling aan hun borst drukken. Zonde komt vermomd en wordt daarom verwelkomd.‘ 

Donkerheid

Zonde brengt donkerheid in de ziel, stelt Gurnall. Het heeft een schadelijke uitwerking op de ziel legt hij uit, die vertroebelend werkt. Als het oog of de mond wordt aangetast, dan heeft dat gevolgen voor wat je ziet of ervaart. Zo heeft de zonde invloed op mensen. Normaal gesproken onderscheidt het oog wat zwart of wit is. Met je mond kun je proeven wat zoet of bitter is. Maar als dit wordt aangetast, kun je niet meer goed bepalen of iets is zoals het zich aan je voordoet. Het beoordelingsvermogen van mensen is door de satan aangetast. De zonde maakt dat onmogelijk. Gurnall gebruikt het voorbeeld van Saul. In eerste instantie ziet hij het gevaar van waarzegsters en wil hij in zijn rijk geen enkele ruimte voor hun praktijken. Maar aangetast door de zonde gaat hij later toch bij zo’n waarzegster om raad. 

Begoocheling

Gurnall stelt dat de duivel regie neemt op zondaren. Hij regeert en verblindt hen. Onder invloed van de duivel ga je naar zonden kijken door zijn bril. Je leest woorden met zijn commentaar in het achterhoofd. Je ziet de dingen niet zoals ze natuurlijk zijn, maar bent beïnvloedt door zijn begoocheling. 

Dat blijkt bijvoorbeeld bij de invulling van tijd. Gurnall: ‘Als God roept tot een plicht, om te bidden, te luisteren, dan kan er heel de week geen tijd voor uitgespaard worden. Maar als zondaren horen van een feestje, met een groep goede vrienden in de kroeg, dan wordt alles aan de kant gezet om beschikbaar te zijn voor zijn heer en meester.’ Vandaar dat we kunnen spreken over dienaren, slaven van de zonde. 

Oordeel

Gurnall is bezorgd over het einde van zondaren buiten Christus. Het wordt hun ondergang. ‘O, wat zul je verbaasd staan als je ziet dat Hij je rechter wordt, Die je nu weigert als Koning.’ Dan zal men roepen om genade, maar blijkt het te laat te zijn. Hij roept hen op om nu reeds de toevlucht tot Jezus te nemen. ‘Stort nu uw tranen en schreeuw om ontferming en genade, nu dit verkrijgbaar is; dan dit te bewaren voor een andere wereld waar dat zinloos is.’

Leestip: The Christian in Complete Armour, William Gurnall (The Banner of Truth Trust, 2013). 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...