Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 12 juni

Verlangen naar de hemel

In een wereldbeeld waarin we alleen rekening houden met wat je kunt zien en berekenen, lijkt de hemel verder weg dan ooit. Dat geldt ook voor de hel trouwens. Zo’n wereldbeschouwing lijkt mij een hopeloos verhaal, want dan is het leven niet meer dan wat wij ervan maken. Samen krijgen we het onder controle. Niet dus. De puritein Richard Baxter (1615-1691) zag voorbij de grenzen van de tijd, naar de eeuwige rust. 

Tong en pen

Net als Paulus diende Richard Baxter de Heere op aarde, maar verlangde hij ook naar de hemel. Hij vatte dat als volgt op: ‘Mijn Heere, ik heb niets in deze wereld te doen, dan U alleen te zoeken en dienen. Ik heb niets te doen met mijn hartelijke gevoelens, dan achter U aan te zuchten. Ik heb niets te doen met mijn tong en pen, dan te spreken tot U en voor U; en Uw glorie en eer openbaar te maken.’ 

Ziekte en schaarste

Dat Baxter het héle leven beschouwde als een werkelijkheid waar God op betrokken is, blijkt uit zijn overtuiging dat God signalen afgeeft bij tegenslag: ‘Als God naar een land plagen, pest, oorlog, vervolging of schaarste zendt, in het bijzonder schaarste van het Woord van God, dan is het een grote zonde om daar ongevoelig voor te zijn.’ 

Gemeenschap

Wie God kent, gaat met Hem om. Dat kan door Zijn Zoon, Jezus Christus. ‘Eén, groter dan een engel, werd vanuit de hemel gezonden om ons te vertellen wat daar is; en wat de weg daarheen is, om onze hoop te verzekeren’. Wie beseft dat de Zoon van God vrijwillig naar deze aarde kwam om te lijden en te sterven voor zondaren, kan niet anders dan Hem liefhebben. ‘Mensen zijn slaven van de zonde, totdat Christus hen vrijmaakt.’ De omgang met Christus uit zich in liefde. ‘Wat is onze liefde dan verlangen naar gemeenschap met de gezegende God; hier begonnen en straks volmaakt?’ De hemelse toekomst wordt volgens Baxter door mensen gewonnen of verloren op aarde. Baxter: ‘Het bezit is daar, maar de voorbereiding is hier.’ 

Boekenwijsheid

Liefde voor Christus is wat anders dan boekenwijsheid. Baxter: ‘Van wat een klein nut is het om te weten wat er staat in vele honderden boeken die onze bibliotheken vullen, die veel auteurs de naam van “virtuozen” hebben gegeven. Als we niet bij machte zijn om met God te leven, of verleiding van het vlees (lichaam, ASM) en de wereld te overwinnen; en onze eeuwigdurende hoop vast te maken.’

Leestip:

  • Dying thoughts, Richard Baxter (Banner of Truth, 2009)

Lees verder over dit onderwerp

Filippus en de kamerling (3)

Wat las de kamerling uit Candacé in de profetieën van Jesaja? Ds.W.L. Tukker gaat daarop in, bij zijn meditatie over...

Filippus en de kamerling (2)

‘Die man had een boekrol bij zich van Jesaja. En daar zat hij op reis in te lezen. Hij was al in Jesaja 53!’ Aldus ds....

Filippus en de kamerling (1)

‘Voor ons ligt de allerbekendste geschiedenis van Filippus en de Moorse kamerling. Moge de Heere ook de bekende delen...