Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 14 augustus

Verlossing komt van de andere kant

‘Het kruis liet Gods liefde zien in het bieden van een Plaatsvervanger, het was de hoogste uitdrukking van Zijn realiteit en grootheid.’ Aldus George Smeaton (1814-1889) Wat zegt jou dit kruis? 

Put

Veel godsdiensten op deze wereld prediken zelfverlossing. Je moet iets doen van beneden naar boven om zo tot een hogere staat te geraken. Het lijkt op de man die in een put viel. Hij zat daar metersdiep onder de grond en probeerde omhoog te komen. Anderen merkten dat en wilden hem helpen. Ze bogen zich over de put en riepen: ‘Een ogenblik geduld! We halen een touw of een lader, die we in de put laten zakken. Dan kun je eruit klimmen, of we tillen je omhoog.’ Vanuit de diepe put klonk de stem van de man. ‘Nee, doe geen moeite. Dankjewel voor de goede bedoelingen, maar ik zal mezelf wel helpen.’ De mensen aan de bovenrand riepen: ‘Maar man, dat lukt niet. De put is diep en de wanden stijl’ Geruststellend klonk het echter uit de diepte: ‘Jawel, mij zal het lukken’. Hij was als één die zich aan de haren van zijn eigen hoofd omhoog wilde trekken. Onmogelijk.

Ogen open

Blijkbaar dienen je ogen open te gaan om je toestand buiten God onder ogen te zien. Ds. J. Overduin: ‘Zolang een mens op de vlucht is voor God, is hij ook op de vlucht voor zichzelf, en kan hij zichzelf niet zijn. Van de verloren zoon staat zo kernachtig geschreven, dat ‘hij tot zichzelf kwam’. Dat is het uur der waarheid, het uur dat hij het vrolijke masker afwierp, en dat hij ophield de rol van gelukkige mens te spelen. Het tot-zichzelf-komen en het tot-de-Vader-gaan horen onlosmakelijk bij elkaar.’ 

Van God tot God

Je beseft dat je buiten Zijn genade verloren gaat. Gods heilige wet stelt schuldig. Tegen al Zijn geboden gezondigd. Buiten Christus is geen leven, maar de ondergang. Je hebt redding nodig, bij God vandaan. Je leven opfrissen en je gedrag heiligen, dat gaat de verlossing niet realiseren. De put is te diep om er zelf uit te kruipen. Kohlbrugge merkt op: ‘De huichelaar en de duivel zetten altijd aan tot doen, de Geest tot bidden.’ 

Gottfried Daniel Krummacher (1774-1837) zegt over het gebed: ‘Grijp Zijn beloften aan, in het naakte geloof, beschrijdt daarmee de bedreigingen; ween en bidt Hem, ook dan nog, ofschoon Hij Zelf tegen u ware.’ Wie zou willen vluchten van God, omdat je beseft hoe schuldig je staat; dient dus te vluchten tot God, bij Wie genade is. Krummacher laat zien dat in Gods eigenschappen de sleutel ligt: ‘Tegen Uw rechtvaardigheid en heiligheid, worden mij door Uw oneindige barmhartigheid en genade zelf, de wapenen toegereikt.’ (Ex. 34: 6-7: Num.14:18; Neh.9:17; Ps.86:15; 145:8; Joël 2:13 en Nah.1:3)

Kruis

In het kruis komt alles samen. Daar hangt de Zoon van God, gezonden van de Vader, omwille van schuldige zondaren. Hij sterft daar om de schuld te verzoenen, de straf plaatsvervangend te dragen. Jezus Christus stierf en is opgestaan. Hij is nu aan de rechterhand van de Vader en bidt. Hij zond de Trooster, de Heilige Geest, die onze ogen in de put opent en omhoog doet zien om uitkomst. ‘De goedertierenheid en waarheid zullen elkaar ontmoeten, de gerechtigheid en vrede zullen elkaar kussen.’ (Ps. 85: 11)

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...