Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

donderdag 29 oktober

Vijf overwegingen van Thomas Boston bij het onderschatten van zonden

‘Het is geloof dat het harde hart versmelt, dat leidt tot bekering. Het oog van het geloof vestigt zich op God in Christus, en dan keert de ziel zich tot Hem tot bekering.’ Aldus Thomas Boston (1676-1732). Deze puritein was bezorgd omdat het onderschatten van zonden ons afhoudt van Christus. 

Verhinderingen

Allerlei redenen kunnen je afhouden van bekering. Volgens Thomas Boston, een Schotse predikant, was ‘achteloosheid’ een groot probleem. Velen dachten in zijn tijd onvoldoende na over het feit dat men zondigde en daarmee schuldig stond voor God. Boston: ‘Zij verslapen zorgeloos hun tijd.’ Anderen waren druk met bezittingen in deze wereld. Sommigen hadden allerlei vooroordelen tegen het dienen van God, of waren er te hoogmoedig voor. De kern van het probleem was echter dat men niet geloofde: ‘Ongeloof, het niet omhelzen van Christus en het niet aannemen van de genade van God in Hem, is een groot beletsel op de weg van de bekering.’

Besef van zonden

Wie schuld onderschat, heeft geen behoefte aan genade. Daarom vraagt Boston je na te denken over vijf overwegingen die de ernst van de zonden aanduiden: 

1.     De majesteit van God wordt beledigd door de zonden. Een gebrek aan Godskennis is de moeder van onboetvaardigheid (Hand. 17: 30). 

2.     Er rusten verplichtingen op ons om Hem te dienen, maar door de zonden vertrappen we die verplichtingen. 

3.     De onboetvaardige zondaren staat de toorn van God te wachten. 

4.     Als we onbekeerd blijven van de zonden, beroven we ons van goed dingen. 

5.     Door onze zonden, brengen we veel kwaad in tegen de eer van God en tegen het ware belang van onszelf en onze naaste. (Bosten, pag. 151) 

Boston riep zijn lezers in de achttiende eeuw en jou vandaag op om na te denken over het komende oordeel over de zonden. Vlucht terug naar God. Pleitend op het offer van Christus, om genade. 

Wet en evangelie

De Heere werkt bekering door de Heilige Geest, die de Bijbel gebruikt als middel. Boston: ‘De wet dient om het geweten en de gevoelens vreselijk te laten wankelen. Maar het Evangelie is de sleutel van Christus om het hart te openen en de wil om te keren, zodat Hij binnen kan komen (Gal. 3: 2). De stormachtige wind en aardbevingen kunnen in de wet vooropgaan, maar de Heere werkt door de stille stem van het Evangelie.’ (Boston, 26) 

Jong zoeken

‘Wie heeft het grootste recht op je jeugd en kracht? God of de duivel?’ Volgens Thomas Boston is juist de jeugd de tijd om je aan God vast te klampen. ‘De harten van jonge mensen worden het makkelijkst bewogen. En omdat zij het gemakkelijkst in beweging zijn te krijgen, kiezen zij ook met overtuiging welke weg ze daarna ook inslaan.’ Boston verwijst naar Spreuken 8: 17: ‘Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.’

Verbond 

Onder puriteinen was het maken van een verbond met God een vertrouwde gewoonte. Als antwoord op Gods verbondstrouw, te midden van onze ontrouw. Als 24-jarige predikant schreef Thomas Boston in 1700: ‘Nu onderwerp ik mij met mijn gehele hart en ziel; ik geef mij met al mijn lichamelijke en geestelijke belangen aan Christus over. Ik neem Hem met hart en ziel op Zijn eigen voorwaarden aan, en geen andere, op grond waarvan Hij in het evangelie wordt aangeboden, met het besluit en de verbintenis om in Zijn kracht, Hem en Zijn waarheden zolang ik leef aan te kleven, in wat voor gevaar ik ook mag verkeren. Zoals ik heb voorgenomen, en hierbij voorneem, om mij plechtig aan dezelfde Heere Christus toe te vertrouwen en te onderwerpen, waarbij ik mij geheel aan Hem overgeef, om voor eeuwig de Zijne te zijn. Ik onderteken dit voor de Heere, de Kenner van de harten, met alle gewilligheid, op 25 maart van het jaar 1700.’ (Van Valen, 50) Wat zou jij vandaag schrijven?

Leestips: 

  • Thomas Boston een visser der mensen, L.J. van Valen (Den Hertog, 1992).
  • Berouw – de weg terug naar God, Thomas Boston (De Banier, 2008).

Lees verder over dit onderwerp

Abrahams’ offer (2)

„Neem uw zoon en offer hem aldaar op één der bergen, die Ik u zeggen zal". Offeren! Mijn zoon offeren. Een...