Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

woensdag 17 maart

Zij lazen de Romeinenbrief en het veranderde hun levensrichting

Johannes Chrysostomos (ca. 345-407) vond Paulus’ brief aan de Romeinen zo belangrijk, dat hij zich die elke twee weken liet voorlezen. Maarten Luther, William Perkins en anderen wezen in de eeuwen die volgden op het belang van deze brief. 

Belangrijk

Heel de Bijbel biedt onderwijs. Waarbij iedere schrijver een bepaald doel voor ogen stond, wat van invloed werd op de boodschap die hij wilde overbrengen. Geïnspireerd door de Heilige Geest, die gebruik maakte van hun levenservaring, gaven en talenten. Paulus buigt voor heel de Schrift: ‘Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is’ (2 Tim. 3: 16). 

Wie tot meer kennis over God en zichzelf wil komen, leest de Bijbel. Waarbij het goed is om heel de Bijbel te lezen, zodat je overzicht krijgt. Zo ga je in een jaar, of in een periode van enkele jaren, heel de Bijbel door. Je leert en mediteert, in alle rust (Ps. 1: 2). 

De puritein William Perkins (1558-1602) stelde dat bepaalde Bijbelboeken bijzondere waarde hebben. Hij adviseerde studenten in de theologie om zorgvuldig de brief aan de Romeinen en het Evangelie van Johannes te lezen en overdenken. Sleutelboeken in het Oude Testament waren volgens hem bijvoorbeeld Genesis, de Psalmen en Jesaja. Omdat deze geschriften geregeld in het Nieuwe Testament worden aangehaald.  

Romeinen

Dr. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) behandelde in zijn gemeente in Londen een groot deel van de Romeinenbrief. In zijn inleiding haalt hij diverse grote namen uit de kerkgeschiedenis aan, om het belang van de brief te onderstrepen. Allereerst Augustinus, die door een woord uit de Romeinen tot bekering kwam. Hij zag als in een spiegel zijn eigen leven en besefte dat hij niet het vlees en de begeertes moest dienen, maar Christus aandoen. Lloyd-Jones: ‘Als in een flits zag hij daar de waarheid Gods in Christus, en hij werd bekeerd en gered, en hij werd de christelijke kerk tot lichtend voorbeeld.’ 

Op Maarten Luther (1483-1546) hadden de brief aan de Galaten en die aan de Romeinen beslissende invloed. Lloyd-Jones: ‘In 1515, toen nog rooms katholiek, besloot Luther, die toentertijd theologie doceerde, zijn studenten college te geven over de brief aan de Romeinen. En bij de bestudering van juist deze brief werd hij er zich langzamerhand van bewust, met zijn verstand, zijn hart en zijn hele wezen, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, en door het geloof alleen.’ 

Opwekkingsprediker John Wesley (1703-1791) werd geraakt door Luthers’ inleiding op de brief aan de Romeinen, toen hij deze hoorde voorlezen. Hij kwam tot het besef dat zijn zonden vergeven waren. Lloyd-Jones: ‘Op datzelfde ogenblik ontving hij de rotsvaste zekerheid die hem totaal veranderde: van een hopeloos mislukte prediker werd hij een enthousiast en machtig verkondiger van het Evangelie.’ 

Tenslotte wijst Lloyd-Jones op Robert Haldane (1764-1842), een Schot die in Zwitserland verbleef. Hij ontdekte dat theologiestudenten weinig kennis hadden van de kernboodschap van de Schrift. Samen met groepjes studenten ging hij de Romeinenbrief lezen. Dit werd velen tot zegen. Diverse van deze studenten werden in hun tijd krachtige stemmen voor het Evangelie. In een beweging die raakte aan wat wij kennen als het Réveil. 

Niet eenvoudig

De Romeinenbrief is niet de makkelijkste brief uit het Nieuwe Testament. Integendeel. Het vraagt om lezen, herlezen en meditatie. In het gebed dat de Heere je meer en meer oog geeft voor de boodschap. Daarbij kan de uitleg zoals dr. Martyn Lloyd-Jones die geeft in zijn boeken helpend zijn. 

Leestip, Nederlands: Verklaring van de brief aan de Romeinen – Het heilig Evangelie I, dr. D. Martyn Lloyd-Jones, Groot Goudriaan Kampen. 

Leestip, Engels: Romans, dr. D. Martyn Lloyd-Jones, Banner of Truth Trust.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

De Heere leidt ons leven (3)

God heeft ons geschapen als verantwoordelijke mensen. Tegelijkertijd zijn wij de levensomstandigheden niet meester....

De Heere leidt ons leven (2)

De Heere toont in Psalm 23 dat Hij als de Herder ons leven leidt. ‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’...