Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 11 februari

Bij de geboorte van een kind

Gisteren ontvingen we ons tweede kind. Een prachtig meisje. Wat een zegen van de Heere. De kwetsbaarheid van dit jonge kinderleven herinnert ons eraan dat we het niet in bezit krijgen. Leven ligt in Gods hand. 

Dooplied

Woorden schieten te kort rondom de geboorte van een kind. Daarom houd ik het bij dit achttiende eeuwse dooplied van Bernardus de Bosch (1709-1786). In het gebed dat de Heere dit kind, het van Hem alleen leert verwachten. 

Zie op ons neêr naar Uw barmhartigheid,
Verkwik ons hart naar Uw beloften, Vader!
Wij treden met dit dierbaar kroost U nader,
Door blij geloof aan Uwe trouw geleid.

Uw trouw heeft ons, o God! altijd behoed,
Uw woord, Uw Geest ons als een schild beveiligd;
Dies worden onze kindren U geheiligd;
O, neem hen aan en vorm hun teêr gemoed.

Laat, liefdrijk God! bij Uw genademerk,
Bij ’t water, dat hun hoofden zal besproeien,
Op hen Uw Geest als levend water vloeien;
Och, heilig hen tot leden Uwer Kerk!

Hervormde Bundel 1938, gezang 246. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Het gezin als vormingsplaats (2)

Christelijke karaktervorming vindt in de Bijbel haar uitgangspunt. Diverse kernteksten uit het boek Spreuken zijn mede...