Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 1 april

Liederen voor het leven

Een lied functioneert als stem van het hart. Waar je ook op aarde komt; er wordt gezongen. Vandaar dat het bevorderen van een goede liedcultuur belangrijk is. In het pastoraat valt mij op dat ouderen nogal eens terugvallen op wat zij jong leerden zingen. 

Stem geven

Wat op de bodem van het hart ligt, mag stem krijgen. Het valt echter niet mee om woorden te geven aan iets wat je beleeft, als je er geen woorden voor hebt. Psalmen en liederen reiken daar woorden voor aan. In de eredienst krijgen de Psalmen stem. Via het basisonderwijs, jeugdwerk en koren leren we de rijke traditie van de liedcultuur uit het verleden kennen. Ongemerkt vaak, door eenvoudig mee te doen met de groep. 

Wanneer je naderhand in omstandigheden komt waar je niet doorheen ziet, of dankbaarheid je overspoelt, geeft een Psalm of lied stem aan wat je beleeft. Dan zing je zomaar mee; in de auto, of achter je bureau. Als een uitroep, een gebed, of danklied. 

Kernboodschap

Een goede liedcultuur ontstaat niet vanzelf. Ongemerkt kan namelijk iets wat waardevol is wegebben, als we er niet in investeren. 

John Newton schreef met zijn vriend William Cowper liederen die men zong in het dorpje Olney, waar hij diende. We zingen ze nog steeds, denk bijvoorbeeld aan het lied ‘Amazing grace’. Ook Robert Murray MacCheynes’ dichtwerk bleek bruikbaar in liedvorm. Zoals het lied: ‘Eens was ik een vreemdeling, voor God en mijn hart, ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.’  

Wie de woorden van deze liederen op zich in laat werken, ontdekt dat het gaat over schuld en vergeving. De vraag ‘hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God?’ staat centraal. Waarbij schuilen achter het bloed van Christus het enige middel tot behoud blijkt. Hij in mijn plaats. In deze paastijd zingen we liederen over het lijden, sterven en de opstanding van Christus. Waarbij dit in het bijzonder centraal staat. 

Liedcultuur

De traditie kent een enorme schat aan teksten, vanuit diverse eeuwen, die ons een lied in de mond leggen. Via bundels worden ze ons aangereikt. Om in te stemmen met hen die in het verleden God ermee aanriepen, dienden en zochten. Deze schat wordt nog steeds uitgebreid. Elke eeuw en generatie voegt nieuwe schatten toe. Terwijl het oude goud niet verdonkerd raakt. 

Nu het zingen minder stem krijgt, vanwege de huidige beperkingen, herontdekken we de waarde van het zingen in het gezin. Samen op zondag, of doordeweeks. Maak kinderen vertrouwd met liederen die vormend zijn voor hun leven. Er zijn bundels genoeg in omloop. Als je zelf niet zingen kunt, laat je dan online begeleiden. Nog mooier: leer je kinderen een instrument bespelen. Zodat je vanuit de gezinscultuur liederen meegeeft voor het leven. Op kruispunten, in dalen en op toppen, krijgt dan stem wat jong werd aangeleerd. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Het gezin als vormingsplaats (2)

Christelijke karaktervorming vindt in de Bijbel haar uitgangspunt. Diverse kernteksten uit het boek Spreuken zijn mede...

Ryle: Leer kinderen bidden

‘Gebed is het eenvoudigste middel dat een mens kan gebruiken om tot God te komen,’ stelde J.C. Ryle. In zijn adviezen...