Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 29 april

Mary Winslow: ‘Houd je dichtbij Jezus’

‘Christus is de eerste, Christus is de laatste en Christus is alles. Jezus moet alles zijn, of Hij is niets.’ Zo drukte Mary Winslow (1774-1854) zich uit als het gaat om de gemeenschap met Christus. Hierover sprak ze ook met haar kinderen, via briefwisselingen. 

Geestelijke strijd

Mary Winslow zocht voortdurende omgang met de Heere in het gebed en riep haar kinderen daar ook toe op. ‘Ik zou wensen dat er minder gepreekt werd en meer gesmeekt werd in het gebed… Indien het gebed God niet aan onze zijde kan brengen, het gebed kan de ootmoedige smekeling brengen aan de zijde van God… O, dat de Heilige Geest van omhoog uitgestort moge worden op onze zielen en op alle kerken.’ 

Dat het leven van een christen in de navolging strijd met zich meebrengt, was voor Mary Winslow vanzelfsprekend. Zij schrijft daarover aan haar zoon Henry. Naar het voorbeeld van Paulus’ brief aan de christenen in Efeze gebruikt zij het voorbeeld van een soldaat. Geen onbekend beeld voor haar, omdat haar man diende als officier in het leger. Dhr. W. van der Zwaag vertaalde haar brieven in het Nederlands, zodat we als het ware over Mary’s schouder mee kunnen kijken in de briefwisseling met haar kinderen. 

Brief aan zoon Henry

‘Ik ontving jouw lange en belangwekkende brief en ik dank je daarvoor… Toen je dienst nam onder de banier van Koning Jezus, begon je het leven van een soldaat en bent geroepen om, als een goed soldaat van Jezus Christus en dus mannelijk te strijden. Je vijanden zijn de wereld, de satan en je eigen vlees. Deze laatste is de sterkste van allen. Hij staat met je op en gaat met je ter ruste, en waar je ook bent, deze vijand is altijd dichtbij. Maar je wordt vermaand de hele wapenrusting Gods aan te doen en staande te blijven en dan zul je door het geloof in Christus overwinnaar zijn. 

Houd je oog steeds op Jezus gevestigd. Verwonder je niet over de strijd die je moet voeren: het is een bewijs, dat je een waar discipel van Christus bent. Indien je geen geestelijk leven bezat, dan zou je niets van binnen hebben om je te bestrijden. Zij, die dood zijn in de zonden, weten niets van deze oorlogvoering. Een dood lichaam drijft met de stroom mee. Maar waar levend geloof in de ziel is, gaat men tegen het getij in, worstelt met de golven en baant zich een weg door alle tegenstand heen. 

Heb goede moed, houd je dichtbij Jezus, dan heb je niets te vrezen, van binnen noch van buiten. De Heere Die ons tot een Zon en Schild is, zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan hen, die in oprechtheid voor Hem leven. Wees ijverig in het gebruik van alle genademiddelen, en moge de Heere je ziel overvloedig zegenen en in al je behoeften voorzien. 

Je liefhebbende moeder, M.W.’

Leestip: Leven met Christus, Mary Winslow (De Groot Goudriaan, 1997).

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Het gezin als vormingsplaats (2)

Christelijke karaktervorming vindt in de Bijbel haar uitgangspunt. Diverse kernteksten uit het boek Spreuken zijn mede...