Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

donderdag 18 februari

Mary Winslow: ‘Leef uit Hem zoals kleine kinderen leven, in vertrouwen op een geliefde, vriendelijke en tedere Vader’

Toen bellen of appen nog niet mogelijk was, schreven mensen elkaar brieven. Zo ook Mary Winslow (1774-1854). Zij en haar kinderen woonden op diverse continenten. Haar brieven geven inzicht in het verlangen dat zij koesterde voor haar kinderen. 

Advies

Als kinderen op eigen benen staan, zitten ze niet altijd te wachten op een advies van vader of moeder. Begrijpelijk, want je wordt geacht een eigen leven te leiden. Niet dat van je ouders. Er zijn echter momenten dat een (geestelijke) raadgeving van je vader of moeder helpend is. Zij zagen immers meer van het leven en deden wijsheid op. Door ervaring heen. 

Mary Winslow hoorde van een man die in een zonde viel. Zijn familie schreef hem af, maar zover wilde zij niet gaan. Liever bad zij voor hem. Aan haar kinderen schreef zij een brief, waarin zij dit voorval gebruikte als een spiegel voor hen. Want ook als je de Heere van harte dient, blijf je een zondaar die op een dwaalspoor kan geraken. 

Omgang met God

‘Wees op je hoede, lieve, lieve kinderen, voor de eerste afwijking van Christus. Onderzoekt je harten, en brengt ze dagelijks, nee elk uur, met alle kwaad dat je daar vindt, tot Jezus en Hij zal het ten onder brengen en jullie de overwinning geven. Ga nooit zitten redeneren met je eigen hart, want dat is arglistig, maar vlucht tot je trouwe Vriend, en Hij zal je nimmer teleurstellen of bedriegen. Verzuim nooit het gebed in de binnenkamer, en pleit aanhoudend bij Jezus om een gedurige en uitziende geest van het gebed. Zodat je je hart kunt verheffen tot Hem, waar je je ook bevindt, of waar je ook mee bezig bent. 

Smeek veel om de beloofde inwoning van de Heilige Geest. Wees voorzichtig deze allergezegendste Geest in je ziel te bedroeven. En als dat gebeurt, ga dan onmiddellijk tot Christus en Hij zal het alles afwassen. Vermijd oppervlakkige en beuzelachtige belijders van de godsdienst. Hun invloed zal vergif blijken voor jullie zielen. Wees zeer voorzichtig met degenen voor wie je je hart ontsluit. Geeft aan niemand je vertrouwen, dan aan Jezus. O, onderhoud gemeenschap met Hem over alles, wat in je hart is. Als je gekrenkt bent, ga het Christus vertellen. Als je iets nodig hebt, ga het Christus zeggen – het zilver en het goud zijn van Hem. Als je in moeilijkheden verkeert, ga het Christus zeggen en Hij zal je eruit verlossen en je zult Hem verheerlijken.’

Kinderlijk vertrouwen

Mary vervolgde haar brief door te wijzen op het belang van kinderlijk vertrouwen in de Heere. ‘Leef uit Hem zoals kleine kinderen leven, in vertrouwen op een geliefde, vriendelijke en tedere Vader. O, hoe gelukzalig zal dan je weg vervolgen! Wanneer je op een of andere tijd in verlegenheid of in moeilijkheid verkeert, door je eigen onvoorzichtigheid of wat ook, neem niet de toevlucht tot een vlesen arm en ga evenmin zitten berekenen hoe je verlossing kunt verkrijgen, maar ga terstond tot Jezus en vertel Hem alles, alles. En Hij zal voor je intreden en je uit alles redden. En dat door de juiste middelen, die gebruikt moeten worden, je in gedachten te brengen; en Hij zal deze achtervolgen met Zijn zegen. O, ik smeek je dit te doen, en mocht de Heere je harten neigen om zo te doen om Zijns Naams wil! Amen, ja amen.’ 

Deze brief van Mary Winslow aan haar kinderen laat zien dat ze weet waarover zij spreekt. De moeilijkheden, verliezen en zonden waar zij zelf mee worstelde, leerden haar alleen op de Heere te vertrouwen. Haar kinderen kennen haar door en door. Zij vormt de afbeelding bij het verhaal. Dat maakt indruk en geeft haar spreken zeggingskracht. Werkelijk alles van de Heere te verwachten. Dat raakt en is tot voorbeeld. 

Leestip: Mary Winslow – leven met Christus, W. van der Zwaag (Groot Goudriaan, 2017)

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Het gezin als vormingsplaats (2)

Christelijke karaktervorming vindt in de Bijbel haar uitgangspunt. Diverse kernteksten uit het boek Spreuken zijn mede...