Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

dinsdag 10 mei

Ryle: Leer kinderen bidden

‘Gebed is het eenvoudigste middel dat een mens kan gebruiken om tot God te komen,’ stelde J.C. Ryle. In zijn adviezen voor opvoeders geeft hij nadrukkelijk aandacht aan het onderwerp gebed. 

Maakt verschil

Een christen bidt, daar twijfelde J.C. Ryle (1816-1900) niet aan. Hij moedigt ouders aan om met en voor hun kinderen te bidden. ‘Leer je kinderen om het bidden tot een vaste gewoonte te maken. Gebed is de ademtocht van de ware religie. Het is een van de eerste tekenen dat een mens opnieuw geboren is. “Want zie”, zei de Heere over Saulus tegen Ananias, “want zie, hij bidt.” Hij begon te bidden en dat was een duidelijk teken. Het gebed was ook het teken van verschil in de dagen dat er scheiding ontstond tussen Gods volk en de wereld: “Toen begon men de Naam van de HEERE aan te roepen.” (Gen. 4: 26). 

Opbloeien

Gebed is ook nu een kenmerk van alle oprechte christenen. Zij bidden, aan God vertellen zij hun behoeften, hun gevoelens, hun verlangen en hun vrees. De naam-christen kan herhaaldelijk bidden, ook wel goede gebeden doen, maar het gaat niet verder. Gebed is het keerpunt van de ziel van mensen. Onze bediening heeft geen nut, ons werk is tevergeefs, totdat je op de knieën gebracht wordt. Tot dan hebben we geen hoop voor jou. 

Het gebed is een groot geheim van geestelijke bloei. Als er veel verborgen omgang met God is, zal je ziel opbloeien zoals het gras na een regenbui. Wanneer er weinig omgang is, staat alles stil, je zult je ziel nauwelijks in leven kunnen houden!

Toon mij een opbloeiende christen, een opgroeiende christen, en ik weet zeker dat hij vaak met God spreekt. Hij vraagt veel en hij heeft veel. Hij maakt alles aan Jezus bekend en daardoor weet hij altijd hoe hij handelen moet. Het gebed is de krachtigste motor die God aan ons heeft gegeven. Het is een wapen dat bij alle moeilijkheden gebruikt kan worden, het beste middel bij alle problemen. Het is de sleutel die een schatkamer vol beloften ontsluit; het is de hand die genade en bijstand brengt in tijden van nood. Het is de zilveren trompet waarop wij op het bevel van de Heere moeten blazen in al onze behoeften; het is de roep waarop Hij naar Zijn belofte altijd zal letten, zoals een liefhebbende moeder op de stem van haar kind. 

Eenvoudig

Gebed is het eenvoudigste middel dat een mens kan gebruiken om tot God te komen. Dit middel is binnen ieders bereik: de zieken, de bejaarden, de armen, de niet-geleerden, de angstigen, zij kunnen altijd bidden. Je kunt je nooit verontschuldigen door gebrek aan geleerdheid, gebrek aan boeken, gebrek aan onderwijs in deze zaak. Zolang als je een tong in je mond hebt om de toestand van je ziel aan God bekend te maken, kan en behoor je te bidden. De woorden van Jakobus: ‘u hebt niet, omdat u niet bidt’ zullen voor velen een vreselijke veroordeling zijn op de oordeelsdag. 

Kinderen

Ouders, als je je kinderen liefhebt, doe dan alles wat in je vermogen is om hen te leren bidden! Doe het hun voor. Vertel hen wat ze moeten zeggen. Moedig hen aan om vol te houden. Vermaan hen als ze hierin zorgeloos en traag worden. Laat het in ieder geval niet úw schuld zijn als zij nooit de Naam van de Heere aanroepen. Bedenk dat dit een eerste stap in de godsdienst is die een kind kan doen. Lang voordat het kan lezen, kan jij je kind leren te knielen bij moeders schoot en daar de woorden te herhalen die moeder voorzegt.’ 

Leestip: Plichten van de ouders, J.C. Ryle.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp

Het gezin als vormingsplaats (2)

Christelijke karaktervorming vindt in de Bijbel haar uitgangspunt. Diverse kernteksten uit het boek Spreuken zijn mede...