Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 25 september

Dr. P.C. Hoek over ontmoeten van hart tot hart

‘Wat maakt een gesprek tot een gesprek van hart tot hart?’ Dr. P.C. Hoek inventariseert bij zijn luisteraars waar dit mee samenhangt. Namelijk openheid, begrip en vertrouwen. Een gesprek van hart tot hart met jongeren.

Stil voor God

‘Een gesprek van hart tot hart begint altijd met luisteren.’ Een engel van de Heere sprak tot Filippus in Handelingen 8. De Heere is de eerste die spreekt, dus wij dienen allereerst te luisteren naar wat de Heere zegt. Bijvoorbeeld in de voorbereiding op een ontmoeting bij jeugdwerk en catechese. Hoek: ‘Werkelijk stil worden voor het aangezicht van God. Om te horen wat de Heere Zelf zegt. Want hoe zullen we iets gaan zeggen als we niet zelf al luisterend hebben ontvangen van de Heere.’ 

Hartelijk gesprek

Niet in alle omstandigheden is een gesprek van hart tot hart mogelijk, volgens dr. P.C. Hoek. ‘Ik heb het wel eens gehad na afloop van de catechisatie dat ik eindelijk een glimp van het hart van een catechisant opving in een vraag die gesteld werd. Maar, de volgende groep staat alweer op de stoep.’ Hij kon dus niet direct werkelijk het gesprek aangaan met die jongere. Vaak ontstaan er wezenlijke gesprekken als je de deurklink al vasthebt om te vertrekken. Dat geldt trouwens niet alleen voor gesprekken met jongeren, maar ook voor pastoraat aan ouderen. Als het niet direct past, kies dan samen een moment waarop je het gesprek vervolgt, adviseert pastor Hoek. 

Luisteren en spreken

Volgens dr. Hoek is luisteren een vak apart, het verhaal ruimte geven. Na verloop van tijd mogen we echter ook zelf spreken. Zoals Filippus die onderweg luisterde naar het verhaal van een voorbij reizende Ethiopiër. Hij spreekt volgens dr. Hoek vanuit het Woord en gericht op Christus: ‘Hij verkondigt Hem Jezus. In de Griekse tekst staat: Hij evangeliseert hem Jezus. Filippus had blijkbaar onderkend wat de werkelijke nood van deze man was.’ 

Gespreksmodel

Als handvat biedt dr. Hoek een gespreksmodel, om in het achterhoofd te houden. ‘Het begint met “feiten”, na de feiten komen de “gevoelens”; en na de gevoelens komt de “overtuiging van het hart”.’ Van de feiten ga je volgens Hoek naar de beleving van de feiten, om vervolgens bij het hart uit te komen. Hij adviseert om daarbij mee te bewegen. Je mag daarbij ook naar het eigen hart luisteren. Spreek van hart tot hart, dat is wat anders dan iemand vanuit je hoofd vertellen hoe het zit. 

We dienen jongeren niet alleen het Woord voor te houden, volgens Hoek. Stel je sámen onder het Woord. 

Lees verder over dit onderwerp