Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 5 februari

Dr. W. van Vlastuin: lezingenserie over de orde van het heil

De orde van het heil is een veelbesproken onderwerp in de gereformeerde traditie. Dr. W. van Vlastuin hield daar jaren geleden een lezingenserie over. Onderwijs uit het verleden, tijdloos actueel voor vandaag.

Heilsorde

‘Het is niet mijn keuze, om het Woord van God in mijn leven toe te laten. Maar het is door “U door U alleen om het eeuwig welbehagen”.’ In de eerste lezing van zijn reeks over de heilsorde gaat dr. W. van Vlastuin in op de roeping van zondaren. Hij laat zien hoe de Heere onweerstaanbaar roept. Waarbij iedereen die het betreft naderhand beseft dat genade werkelijk genade is. ‘Waarom was het op mij gemunt?’ In zeven lezingen werkt Van Vlastuin de heilsorde uit: 

  1. Roeping. 
  2. Wedergeboorte. 
  3. Geloof. 
  4. Rechtvaardigmaking. 
  5. Heiligmaking. 
  6. Volharding. 
  7. Heerlijkmaking. 

Luister hier naar deze lezingenserie over de orde van het heil. 

De geloofsleer heeft de functie van de gebinten in een huis. Zoals steunbalken het dak dragen, zo krijgen christenen de nodige stevigheid wanneer er zicht is op de grondlijnen van de geloofsleer. Dr. W. van Vlastuin biedt in zijn lezingenserie over de heilsorde van die steunbalken aan. Je leert vanuit de Schrift zien hoe de Heere werkt en met welk oogmerk het Woord verkondigd wordt. Tot je behoud. 

Gemeenschap

Nadat Johannes Calvijn in het tweede deel van de Institutie spreekt over Christus en Zijn heil, legt de reformator uit hoe we daar deel aan krijgen. ‘Dan moeten we in de eerste plaats ervoor houden dat alles wat Christus voor de zaligheid van het menselijke geslacht geleden en gedaan heeft, nutteloos voor ons is en van geen enkel belang, zolang Hij buiten ons is en wij van Hem gescheiden zijn. Om ons te laten delen in hetgeen Hij van de Vader ontvangen heeft, moet Hij dus de onze worden en in ons wonen. Daarom wordt Hij ook ons Hoofd genoemd en de Eerstgeborene onder vele broeders en wordt er van de andere kant ook over ons gezegd dat wij in Hem ingeplant worden en Hem aandoen, want wij hebben niets aan alles wat Hij bezit, zolang we niet één lichaam met Hem worden.’ 

Deze woorden haalt Van Vlastuin aan in zijn boek over de prediking: ‘Naar het hart van Jeruzalem.’ Met welk doel? Om aan te geven wat het belang is van geestelijke eenheid met Christus. We geloven niet alleen in Hem en worden niet alleen gered door Hem, maar zijn ‘in’ Hem. 

De gemeenschap met Christus wordt in de Bijbel uitgelegd met de voorbeelden van het huwelijk: Christus als de Bruidegom, de Kerk als de bruid. De wijnstok en de ranken. Het hoofd en het lichaam. Onlosmakelijk zijn ze met elkaar verbonden. Meer dan dat, er is sprake van onafscheidelijke eenheid. 

Ten diepste richt Bijbels onderwijs over de geloofsleer zich op de gemeenschap met Christus. Dat wij door genade gemeenschap leren oefenen met Hem, Die zich ontfermd over zondaren die dit allerminst verdienen. 

Leestip: Naar het hart van Jeruzalem, dr. W. van Vlastuin (Den Hertog, 2012)

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp