Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

dinsdag 6 oktober

Drie digitale bronnen: Boer, Kievit en Tukker

Wie zijn oor te luister legt bij stemmen uit het verleden, krijgt voeding voor het heden. Diverse verzamelaars bouwden in de afgelopen periode digitale preekarchieven op. Zodat jij onderweg kunt luisteren naar de tijdloze boodschap van dr. C.A. Tukker, ds. L. Kievit en ds. G. Boer. Zij zijn thuis, maar hun boodschap gaat wervend voort. 

Pastorale preken – dr. C.A. Tukker (1938-2007)

Als er iemand was die thuis was in het Hebreeuws, dan de Hervormde dr. C.A. Tukker wel. Zijn preken waren echter pastoraal van aard. Als predikant diende hij diverse gemeenten. Daarnaast was hij onder andere adjunct-directeur van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort en doceerde hij aan ETF in België en de Gustav Siewerth Akademie in Duitsland. Kortom. Een geleerde prediker, die toegankelijk preekte. Wie zijn ‘bronnen bij de belijdenis’ leest, begrijpt dat hij het belangrijk vond om een nieuwe generatie te vormen rondom de schatten uit de traditie van de eeuwen. 

Op de website PastoralePreken vind je preken over Bijbelgedeelten, de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en een serie Bijbellezingen. Bezoek hier naar de website. 

Verbi Divini Minister – ds. L. Kievit (1918-1990)

Zijn preken doen eigentijds aan, hoewel ds. L. Kievit reeds 30 jaar geleden is overleden. Ds. L.J. Geluk typeerde hem alsvolgt: ‘Ds. L. Kievit was een prediker, een man van de kansel. Prediken, Christus prediken was zijn lust en zijn leven. Hij zag er ook steeds erg tegenop. Hij kende het gewicht van het ambt, en wist dat het gaat om niet minder dan de verkondiging van het goddelijk Woord. Dat deed hij met overgave, met alle gaven van hoofd en hart. Hij leefde en werkte vanuit het beginsel dat waar het Woord komt de kerk tevoorschijn komt. Zo sticht Christus Zijn kerk, terwijl het Woord de kerk ook richt.’ (Waarheidsvriend, 8-12-2015). De predikant diende diverse gemeenten en was jarenlang lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. 

Op de website VerbiDiviniMinister vind je preken uit de periode 1960-1982 en een serie catechismuspreken. Bezoek hier de website.

Passie voor het Evangelie – ds. G. Boer (1913-1973)

Een prediker met profetische trekken, dat was het oordeel dat zijn tijdgenoten gaven over het optreden van ds. G. Boer. Hij was in staat om een bijdrage te leveren aan een theologisch debat op het begripsniveau van gemeenteleden. Zoals bleek in zijn publieke briefwisseling met Prof. Berkhof. Prof. Dr. J. Hoek stelde in 2005 bij de presentatie van een levensbeschrijving van ds. G. Boer dat er in orthodoxe kringen verlegenheid bestaat rondom het thema verzoening.: ‘Volgens vele twintigste- en eenentwintigste-eeuwse theologen is Christus niet primair gekomen om de zonde te verzoenen, maar om God te openbaren. We doen er in 2005 des te meer goed aan in onze eigentijdse bezinning op verzoening, en ook in de vertolking van het Evangelie van de verzoening in de prediking, de intenties van ds. Boer voluit te honoreren.’ Vijftien jaar later is dat niet anders, vandaar dat de preken van ds. G. Boer een Bijbelse correctie bieden. 

Op de website PassieVoorHetEvangelie vind je preken, catechismuspreken en referaten. Bezoek hier de website.

Lees verder over dit onderwerp