Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 29 januari

Ds. A.J. Schalkoort: verkiezing is tot troost

De realiteit van de uitverkiezing kan je bezig houden. Wat als ik niet uitverkoren ben? De Heere ontfermt Zich over wie Hij wil, zo blijkt uit Romeinen 9. Ds. A.J. Schalkoort geeft onderwijs over de verkiezing, als poort in plaats van muur. 

Poort

‘Er is geen onderwerp waar zoveel over gediscussieerd en geredeneerd wordt als het gaat om de geloofsleer, als dat van de uitverkiezing. Voor velen blijkt het een soort muur te zijn waartegen je te pletter loopt. Terwijl het voor ons geen muur wil zijn, maar juist een poort waardoor je binnen mag gaan tot het eeuwige leven.’ Ds. A.J. Schalkoort is van mening dat de uitverkiezing geen onderwerp is dat ons schrik moet aanjagen, maar juist tot vertroosting is. Het is niet goed als we dit moeilijke onderwerp uit de weg gaan en verzwijgen. De predikant legt voor jongeren aan de hand van artikel 16 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit hoe de verkiezing functioneert. Luister via deze link naar zijn lezing.

Geloven

Aan de hand van een artikel uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis legt ds. Schalkoort de uitverkiezing uit. Hij wijst erop dat Guido de Brès over de verkiezing niet zegt: wij begrijpen, maar wij geloven. ‘Het gaat hier dus over een geloofszaak. Iets waar we met ons verstand echt niet bij kunnen. Wij geloven, want hoe zouden wij ooit de almachtige God kunnen begrijpen?’ De predikant verwijst naar Augustinus die een klein kind emmertjes water uit de zee zag dragen, die hij leeggoot in een kuil. Het jongetje wilde al het water van de oceaan in zijn kuil gieten. Augustinus besefte dat hij op een vergelijkbare manier de grote God in mijn kleine gedachtewereld probeerde te vangen. Schalkoort: ‘Dat lukt niet.’ De predikant is ervan overtuigd dat de Heere niet van ons vraagt om Hem te begrijpen, maar Hem te geloven.

Adam ging weg van God en was niet van plan terug te keren, stelt Schalkoort. De Heere zocht Adam echter op en riep hem. De Heere toonde Zich barmhartig en rechtvaardig. Schalkoort: ‘Er was geen sterveling die bedacht zou hebben, zou kunnen hebben, wat God bedacht heeft. Hij heeft Zichzelf bewezen zoals Hij is.’ Dat is wat er in de Bijbel gebeurt. De Heere toont Zich zoals Hij is. De Heere overlegde niet met de mens hoe Hij Hem zou kunnen redden. Hij gaf Zelf uitkomst. De Heere kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. 

Zekerheid

Ds. A.J. Schalkoort laat aan de hand van een scala aan Bijbelse voorbeelden zien hoe de verkiezing functioneert. Daarbij toont hij aan dat de realiteit van de verkiezing niet minder vrijmoedig maakt als het gaat om de vraag naar schuldvergeving: ‘De tollenaar in de gelijkenis begon niet met de vraag: “Ben ik wel uitverkoren?” Maar hij bad: “Wees mij zondaar genadig.”’

De verkiezing is tot troost, stelt Schalkoort. Juist in periodes van ongeloof en vertwijfeling: ‘Dan mag ik toch weten, mijn zaligheid ligt vast in Hem. Hij die zorg draagt voor de Zijnen. Niemand kan de schapen uit Zijn machtige handen wegrukken. Ze komen allemaal thuis. En er zal er straks niet één ontbreken aan die grote schare, die van ons uit te zien niet te tellen is. Maar die van Zijn kant gezien, van eeuwigheid geteld is. Verkoren, in de tijd geroepen en thuisgebracht.’ 

Luister hier de lezing van ds. A.J. Schalkoort over de uitverkiezing.

Lees verder over dit onderwerp