Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

donderdag 5 november

Ds. F. van Binsbergen: ‘Hoe ben ik een levend voorbeeld voor jongeren?’

Geef je leiding aan jongeren zonder zelf het heil in Christus te zoeken? Ook dan ben je voor hen een voorbeeld. Ds. F. van Binsbergen: ‘Een levend voorbeeld van een leeg leven zonder Gods genade.’

Voorbeeldig

Volgens ds. F. van Binsbergen zijn we in de omgang met jongeren vaak een voorbeeld van hoe het niet moet. Hij legt vinger bij een zere plek ten aanzien van kerkelijk jongerenwerk: ‘Het probleem is niet wat je wilt, maar wat je doet; dat wordt als eerste door hen gezien.’ 

Bijna zeven jaar geleden maakte ik een HHJO-kadervormingsdag mee waarbij ds. Van Binsbergen (toen nog Floris) toerusting gaf aan jeugdleiders. Terugkijkend raakte ik er opnieuw van onder de indruk. 

Spiegel

Eerlijk houdt de voormalige pastoraal werker van de Hersteld Hervormde gemeente te Lunteren zijn luisteraars de spiegel voor: ‘Je kunt een inleiding of Bijbelvertelling houden die dogmatisch klinkt als een klok en ook nog eens zeer integer en goed bedoeld; maar als er geen hart in klopt, geen levende verbinding met de Heere Jezus Christus is, geen zelfkennis, geen ootmoed, geen echtheid, wat houd je dan over?’ 

Van Binsbergen stemt in met prof. dr. W. ter Horst die meende dat wie zijn eigen hart niet bereiken kan, ook geen verbinding met anderen kan maken. ‘Het hart moet op tafel in de communicatie met jongeren. Als dat gebeurt, eerlijk en transparant, dan hebben we ook alle reden om hun hart te vragen. Om hun uit te nodigen zich “bloot te geven” met alles wat er in hun hart, hun gevoelsleven, in hun denken, leeft’ 

Salomo

‘Mijn zoon, kom met alles wat je bezighoudt naar mij toe. Ik wil je de weg en de woorden van de Heere leren, maar daar heb ik wel je hart voor nodig.’ Van Binsbergen legt vanuit Salomo’s woorden: “Mijn zoon, geef mij je hart” verbinding met jongerenwerk. Het gaat om hartelijk contact, van waaruit onderwijs en toerusting mogelijk wordt. 

Van Binsbergen blijkt bezorgd dat we jongeren verliezen, terwijl ze er in uiterlijke zin nog wel zijn: ‘Als wij niet meer te bieden hebben dan een droog en dor verhaal van “hoe het wel zou heuren”, dan raken we ze kwijt, lieve mensen. En zo zijn er al heel wat zoekgeraakt. Die nog wel in de kerk zitten, maar geen verbinding meer.’ 

Gelijkvormig 

Jongeren hebben leiding nodig. Het moet helder worden dat er heil is bij God, in Christus. Wie leiding geeft aan jongeren wijst hen niet alleen de weg, maar mag ook aan jongeren vragen om te letten op de weg die zij hen voorgaan. Dat maakt en houdt opvoeders, jongerenwerkers, docenten en ambtsdragers afhankelijk van het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Niet alleen opdat de boodschap die wij brengen tot zegen zal zijn, maar allereerst dat we zelf van die genade leven. Dát merken ze op. 

Luister hier naar de toespraak van ds. F. van Binsbergen die hij hield bij een kadervormingsdag van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO).

Lees verder over dit onderwerp