Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 12 maart

Ds J.A. Kloosterman over doelgericht leven in een impulsieve wereld

‘Iemand vraagt aan je: ben je druk? En stel je voor, jij zegt: nee, niet echt.’ Volgens ds. J.A. Kloosterman lijkt ‘het rustig hebben’ iets te worden waar jij je voor moet schamen. Hij pleit tijdens een digitale jongerenavond in HHG Lunteren daarentegen voor doelgericht leven in een impulsieve wereld. 

Impulsen

‘Wat is de manier van leven voor een christen in de 21ste eeuw?’ Dit vraagt ds. J.A. Kloosterman zich hardop af, in een lezing vanuit zijn studeerkamer in Lunteren. Hij onderkent het gevaar van de vele impulsen die op ons afkomen. Het vele dat moet, geeft druk. Te midden van vrienden, familie en wat er langskomt op Instagram. Kloosterman: ‘Je blijft rennen, bezig zijn.’ 

Een regelrecht gevolg van de stapeling van activiteiten en druk die op je afkomt, is volgens Kloosterman dat je moe en uitgeblust kunt raken. Kloosterman: ‘Dan wordt je leven vlak. Dan wordt je leven een vaag en grijs bestaan, zonder kleur, zonder power, zonder spirit. En vraag je dan eens af: is dat het leven waar Jezus Christus Zijn kinderen toe roept? Die onnodige drukte en haast moeten we uit ons leven zien te weren.’ De intensiteit van het leven heeft als gevolg dat we aan het zoeken van de Heere Jezus niet toe komen. 

Duivel 

Volgens de Lunterse predikant is het de duivel die op allerlei manieren in beweging houdt. Kloosterman: ‘Misschien is op dit moment een van de grootste tactieken van de duivel, het opslurpen van onze tijd en onze aandacht. Als hij onze aandacht opslurpt door van alles en nog wat, verstrooit hij onze geest. Hij knipt het als het ware in allerlei stukjes, waardoor we moeite hebben om iets langer bij een bepaald onderwerp stil te staan. Iets langer ons te concentreren op een half of heel hoofdstuk uit de Bijbel. Als hij onze aandacht en tijd heeft, dan heeft hij genadetijd te pakken. Of je de Heere Jezus kent en liefhebt, of als je Hem nog niet kent en liefhebt, het gaat hem erom om de tijd, energie en onze aandacht weg te zuigen.’ De predikant haalt daarbij Corrie ten Boom aan: ‘Als de duivel je niet tot zonde kan verleiden, zorgt hij ervoor dat je druk bent.’ 

Afstomping

Ds. Kloosterman is bezorgd dat onze geest afgestompt, vermoeid en minder gevoelig raakt voor geestelijke dingen, door de vele impulsen die naar ons toekomen. Dat heeft gevolgen voor Bijbellezen en gebed. Dit opgezogen zijn in een andere wereld, lijkt ons af te sluiten voor omgang met God. 

Een leven van navolging dient geen vluchtig en versnipperd bestaan te zijn. De predikant pleit voor een leven ‘dat rust kent’. Waarbij ruimte is voor overdenking. Zodat wat je bezighoudt in het gebed aan de Heere wordt voorgelegd. Kloosterman: ‘Een wanordelijk leven komt voort uit een wanordelijk hart.’ 

Stil worden

Het is volgens Kloosterman van belang dat we stil worden. De oplossing is volgens hem niet dat we meer tijd krijgen, want dat gaat niet. Maar hoe we onze week inrichten. ‘We moeten onze beperkingen en onze mogelijkheden onder ogen leren zien en leren daarin een goede weg te bewandelen. We zijn begrensd’ 

Christus’ verlossingswerk, het dragen van Gods toorn over de zonden is wezenlijk voor ons behoud. Als Profeet, Priester en Koning ging Christus door deze wereld. Hij gaf Zijn leven aan het kruis. Van daaruit doet Hij volgen.

Kloosterman neemt het leven van de Heere Jezus tot voorbeeld. ‘Wat stond Hem voor ogen? De eer van Zijn Vader.’ Zelfs als Jezus’ vriend Lazarus ziek is, haast Hij niet, stelt de predikant. Wij stellen als mensen hoge doelen. Een christenleven dient volgens Kloosterman echter gekenmerkt te worden door leven vanuit Christus. Dat geeft vrede en vreugde. 

Het geraas van de wereld heeft volgens Kloosterman als gevaar dat het ons doof maakt voor de stem van God. De Heere Jezus leefde momenten van stilte en afzondering voor. ‘Waarachtig God, waarachtig Mens, de unieke Zaligmaker. Als Hij dat al nodig had, hoeveel te meer mensen, zondaren.’

De Heere roept tot Zichzelf in een leven ‘dat doordrenkt is van het Evangelie.’ Door Zijn Woord en Geest deelt Hij het leven mee. 

Luister hier de lezing van ds. J.A. Kloosterman, vanaf minuut 10.25. Dan wordt bovenstaande duidelijk in het geheel van zijn boodschap. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp