Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

woensdag 4 november

Ds. L. Kievit over Psalm 73: Als de vragen groter zijn dan je antwoorden

‘God spreekt tot ons over zaken die aan alle kanten en in hoge mate aanvechtbaar zijn. Wij moeten ons eigenlijk niet zozeer verwonderen over de vragen die hierbij rijzen, als wel dat zoveel mensen nauwelijks aan dit vragen toekomen. Asaf zat tenslotte met alles en iedereen in de war.’ Aldus ds. L. Kievit in een preek over Psalm 73, op 26 juli 1970 in Putten. 

Volgens ds. L. Kievit gaat het hier bij Asaf niet over een ‘denkvraag’, maar over een ‘levensvraag’. We hoeven geen hoge stand op te houden. Psalm 73 laat zien dat er ook ruimte is voor tobbers, die niet alles weten. 

‘Het hele handelen van God kan een donker raadsel worden,’ stelt ds. L. Kievit. Je komt er niet meer uit met de Heere, die toch alle dingen regeert. ‘God die zulke rake klappen kan uitdelen. Die zomaar strepen zet door dingen waar wij zeker van waren. Zodat we duizend keer zeggen; “Moest het nu zo, Heere? Waar dient dit nu eigenlijk toe?”’ De vraag van Asaf is eigenlijk: ‘Waar is God in de nacht?’ Volgens Kievit is het geen oplossing om dan direct tegen elkaar te zeggen: ‘Hij is er ook in de nacht.’ Hoewel het als zodanig wel waar is. Maar waar merk je dat dan aan?

Geen christen leeft zonder strijd. Ds. L. Kievit: ‘Je loopt niet expres tegen zo’n struikelblok aan, maar het ligt er dan toch op een gegeven ogenblik.’ Wie niet werkelijk gelooft, kan God afschrijven. Zij zeggen volgens Kievit: ‘De rekening van het leven wordt mij veel te ingewikkeld als ik ook aan God moet denken.’ Met kan het niet meemaken dat de Heere erge gebeurtenissen toestaat, er zelfs iets mee bedoelt. Een christen hoeft die vragen volgens Kievit niet glad te strijken. Hij stelt dat als we met God rekenen, het leven naar onze beleving ingewikkelder wordt. Als je denkt over anderen die niet geloven, kan de gedachte bovenkomen: ‘Je leeft eigenlijk gemakkelijker dan ik, die ervan gehoord heb en ervan weet.’ Het hart zegt daarom volgens Kievit als het moeilijk wordt: ‘Laat Hem dan schieten…’ Laat de Heere los. Zoals Jobs’ vrouw hem adviseerde op de ashoop. 

Asaf was bijna uitgegleden. Toch was de Heere daar: ‘Gij hebt mijn rechterhand gevat.’ Hij vond de Heere terug in het heiligdom. Ds. L. Kievit: ‘In dat alles houvast aan God te mogen krijgen!’ Volgens de predikant is het vergelijkbaar met een Vader die zijn kind bij de hand neemt. ‘Dan kunnen we weer op onze voeten gaan staan. Dan kunnen we ook weer verder. Als de Heere ons bij de rechterhand vat, dan trekt Hij ons ook naar Zich toe. Dan lopen we heel dichtbij Hem.’ 

Dan blijkt: ‘Toen ik wankelde, hebt U mij al vastgehouden.’ 

Download en luister hier de preek

Lees verder over dit onderwerp