Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 28 mei

Ds. N. den Ouden over Gods liefde

Op de hoeken van grafstenen in Sint Maartensdijk staan vier dieren afgebeeld, zo vertelt ds. N. den Ouden. Ze wijzen heen naar de vier dieren uit het boek Openbaring en de vier Evangelisten. Eén van die dieren is de adelaar. Den Ouden: ‘Dat wijst heen naar het Evangelie van Johannes. Johannes is de adelaar, die heel hoog opwiekt en die heel diep blikt. Met adelaarsogen.’ 

Johannes

Johannes schreef diverse brieven. Vanuit die brieven spreekt ds. N. den Ouden over de woorden: ‘Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.’ (1 Joh. 4: 8-10). Johannes spreekt over de geopenbaarde liefde van God in het zenden van Zijn Zoon. 

Den Ouden duidt de beschrijving van Johannes aan als die van een adelaar: ‘Die adelaar blikt heel diep, hij blikt tot in de eeuwigheid. Die blikt tot in het hart van God.’ 

Gedachten

De predikant spreekt naar aanleiding van deze woorden zowel over Gods toorn als over Zijn liefde. Ik geef in dit blog enkele gedachten door, wil je het in verband beluisteren dan verwijs ik naar de link bij dit blog. Zeer aanbevolen. 

Gods toorn

Ds. N. den Ouden: ‘Als God straft en als Gods toornt, dan is dat Gods vreemde werk. Ik zou haast zeggen: dat doet God liever niet. God is niet toorn, al toornt Hij wel. Dat doet Hij alleen als Zijn liefde wordt veracht. Als mensen jaar in jaar uit, juist als kerkganger, horen van die liefde; maar zich niet door die liefde laten inwinnen. De boodschap over zich heen laten komen en zeggen: we hebben het weer achter de rug.’ Volgens ds. N. den Ouden is zo’n houding als christen buitengewoon ernstig. 

Geen aanknopingspunt

Volgens de predikant is het wezen van God liefde. Er is geen reden in onszelf waarom de Heere ons mensen zou liefhebben. Liefde tussen mensen onderling is nauwelijks onder woorden te brengen, laat staan dat we iets zouden kunnen zeggen over de liefde van God. Toch geeft de Bijbel er woorden aan. Paulus spreekt over de liefde van de Heere toen wij nog zondaars waren (Ef. 2). Ds. N. den Ouden stelt dat er geen aanknopingspunt bij mensen is. Bij ons is niet iets als godsvrucht, godsvreze of deugd die voor de Heere aanleiding zouden kunnen zijn om ons lief te hebben. Wij hebben Hem niet lief. 

Juist dat schept ruimte volgens de predikant. Het besef dat wij voor God niet kunnen bestaan, doet tot Hem de toevlucht nemen. Den Ouden: ‘Moet je nou nooit eens zeggen: zou het nou voor mij wel kunnen? Dan komt Gods Woord ons te hulp. Het is voor zulken.’ Er is geen grond bij mensen, wij verdienen de toorn van God. Maar de Heere neemt redenen uit Zichzelf om lief te hebben. Het is genade. 

Kind gegeven

De liefde van God blijkt uit de schepping, hoewel die gebroken is. Ds. N. Ouden merkt de liefde van God ook in de voorzienigheid. Het diepst toont de Heere Zijn liefde echter in het schenken van Zijn Zoon. Den Ouden: ‘De teerste liefde die ik mijn kind kan toedragen is nog maar een zwakke afschaduwing van de liefde van de Vader tot Zijn Zoon. En Hij heeft Zijn eniggeborene gezonden in deze wereld. De wereld bij Johannes is de wereld die God vijandig is. Waar de overste van deze wereld, de satan, over rond gaat.’ De Heere heeft Zijn Zoon in een slangenkuil gezonden. Waar Hij bespot, gemarteld en verworpen zou worden. 

Ds. N. den Ouden concludeert: ‘De liefde van God tot zondaren is geen slappe liefde. Geen toegeeflijke liefde, van “nou het is wel goed”. Het is een heilige liefde, een rechtvaardige liefde. Dat is nooit liefde ten koste van Gods recht of wet. Er moest betaald worden.’ Daartoe zond de Heere Zijn Zoon in deze wereld. 

Ds. N. den Ouden vraagt zijn luisteraars: ‘Is die liefde van God nou te klein? Is het te gering? Is die liefde van God nou niet kostbaar genoeg? Denk nou niet klein van deze liefdegave, want dan zou u God wel op het allerdiepst beledigen.’ 

Luistertip: Luister hier op het YouTube-kanaal van jongerenavonden Alblasserwaard de hele preek van ds. N. den Ouden over 1 Joh. 4: 8-10. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp