Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

woensdag 2 december

Ds. W.L. Tukker: ‘Een leven waarbij men ingroeit in het Koninkrijk Gods’

De Katwijkse predikant ds. W.L. Tukker (1909-1988) verwonderde zich over de vele kinderen en jongeren in de kerk. ‘En dat niet alleen, maar ook hoe daar door de jeugd geluisterd wordt. De aandacht die er is. Dat verblijdt mij eigenlijk van week tot week.’ Hij doet een pleidooi voor de kerkgang van kinderen.

Aandacht voor kinderen

Jezus Christus is volgens Tukker in het bijzonder een Zaligmaker van kinderen. ‘Dat is Hij al geweest toen Hij onze mensheid heeft aangenomen, van het begin af. Dus als kind geboren werd in Bethlehem. Daar begint al de liefde die Hij heeft voor het menselijke geslacht.’ 

Naar Jezus

Waarom kwamen die ouders met hun kinderen naar de Heere Jezus? Volgens Tukker lezen we niet over ziekte, of een andere oorzaak die daartoe aanleiding gaf. ‘Ze komen zomaar met die kinderen. Zijn ze gekomen om het Woord te horen? Nee, dat was het toch niet. Ze zijn gekomen om de Heere Jezus dat kind te laten aanraken. Niet eens om genezing. Ze vragen ook niets anders dan dat Hij ze aanraakt en of Hij eens voor ze bidden wil.’ Men beseft volgens Tukker dat Jezus niet alleen een groot prediker, maar ook een groot bidder is. Alles wat Hij van de Vader vraagt, dat wordt Hem gegeven. Wat bewoog deze ouders? Ze kwamen om het behoud van hun kinderen bij Jezus. Tukker: ‘God geve dat er zulke moeders in de kerk zitten, die zo – zo vroeg – over hun kinderen de nodige zorg voor de eeuwigheid en de tijd gehad hebben.’

Discipelen

De vrouwen krijgen in eerste instantie met de discipelen te maken. De ambten zijn volgens ds. W.L. Tukker in het Koninkrijk Gods rondom Christus in bescherming. Ze vormen een wacht, een entree. Het tegendeel kan echter ook waar zijn, zoals hier blijkt. De ouders die de kinderen bij Jezus brengen, vinden de discipelen op hun weg. Jezus zegt echter: ‘Laat de kinderkens tot Mij komen en verhinder hen niet. Want derzulken is het Koninkrijk Gods.’ 

Jezus nam dit Zijn discipelen zeer kwalijk. Tukker: ‘We lezen geen één keer dat Jezus in het openbaar Zijn discipelen bestraft, maar dat gebeurt hier wel. Gemeente, ook bij Jezus, ook in het Koninkrijk Gods is de bestraffing altijd op zijn plaats. Hij zal dat nooit ten onrechte doen. De prediking moet ook een vermanend element in zich hebben. Als u nooit gewaarschuwd wordt, als u nooit eens vermaand wordt over zonden en kwaad dat u doet, gemeente, dan is er een manco in de prediking.’ Het evangelie moet volgens Tukker voluit gepreekt worden. Maar ook vermaning heeft daarin een plaats. In Jezus’ vermaning van de discipelen wijst Hij hen erop dat ze zelf moeten worden als een kind.

Koninkrijk

Vaak roept God kinderen in hun jeugd, signaleert ds. W.L. Tukker. De kleine kinderen die Jezus de handen oplegde, worden kinderen van het Koninkrijk. Jezus’ bidden voor hen staat volgens Tukker gelijk aan bevelen. Hij is immers God? 

Luister hier de preek van ds. W.L. Tukker over Markus 10: 13-16, met als thema: ‘Jezus zegent de kinderen’.  https://www.youtube.com/watch?v=FyY0uXGIusI

Lees verder over dit onderwerp