Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 13 november

Geduld leren oefenen – ds. J.C. den Ouden

‘Wat hebben wij nodig? Geduld.’ Ds. J.C. den Ouden ziet dit als een vrucht van de Heilige Geest. ‘Dat we niet kort aangebonden zijn maar heel veel van een ander kunnen verdragen.’ De predikant laat zien hoe ons karakter hierbij een rol speelt, maar ook wat we daarin van de Heere mogen verwachten. Het is immers één van Zijn eigenschappen?  

Lang van geduld 

‘We moeten het eerst hebben over de lankmoedigheid van God, voordat we het hebben over lankmoedigheid als vrucht van de Geest. Lankmoedigheid is allereerst een kenmerk, een karaktertrek, een eigenschap van God.’ Lankmoedigheid, wat betekent dat iemand lang van geduld is. Geduldig dus. De predikant laat zien hoe centraal deze eigenschap staat ten aanzien van hoe God is: ‘Het behoort zelfs tot de kern van Gods karakter.’

Geduld eindig?  

Met diverse geschiedenissen geeft ds. Den Ouden inzicht in de manier waarop Bijbelse figuren geduld leerden oefenen. Want het bleek bij velen niet aangeboren, denk aan Mozes en Petrus. In het Nieuwe Testament komt het woord ‘lankmoedigheid’ terug in een brief van Petrus. De Heere blijkt Zijn wederkomst uit te stellen. Hij zegt volgens ds. J.C. den Ouden: ‘Ik verlang naar Mijn Kerk, maar Ik stel het uit om te komen want er zijn er nog zovelen die niet voorbereid zijn.’ God vertraagt de belofte niet. Maar Hij is lang van geduld. Daarmee wordt de vraag dringend: zijn wij voorbereid op Zijn komst?

Luister hier naar de preek van ds. J.C. den Ouden naar aanleiding van Gods geduld en de daarmee samenhangende vrucht van de Heilige Geest. https://www.youtube.com/watch?v=SaJC2F1bN9g&feature=youtu.be

Lees verder over dit onderwerp