Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 10 september

Het vrijdagmorgengebed van Henry Law

‘De tijd is erg kort. Binnenkort valt onze laatste korrel door de zandloper!’ Dit bad Henry Law (1797-1884) in zijn vrijdagmorgengebed. Als predikant in Engeland schreef hij eens voor elke dag in de week een gebed op. Zijn gebed vormt voor ons een spiegel. Is dit waar wij verlangend naar uitzien op deze morgen? 

Gebed

Vader van alle barmhartigheid, wees ons alle barmhartigheid. Het licht keert terug – maar zonder Uw licht van binnen, kan het uiterlijke licht zich geen voordeel geven. Geef ons het reddende licht van Uw Heilige Geest, opdat we U mogen zien als de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de God van ons heil, de verheuging van onze ziel, die zich met vreugde over ons verheugt, rustend in Uw liefde.

De gave van deze dag zal ons, zo vertrouwen we, dichter bij de hemel brengen. Moge het ons hoger in de hemel doen opheffen. Moge onze eeuwigheid vreugdevoller zijn, onze halleluja’s luider, vanwege de genade die nu gegeven en terecht gebruikt wordt. We bevelen in het bijzonder onze goddeloze en bedrieglijke harten aan Uw toezichthoudende zorg. We kennen hun ontrouw. We kunnen ze niet vasthouden. Bewaak elk portaal, opdat de sluwe slang niet binnensluipt. Geef ons snel inzicht in zijn dodelijke kunsten. Als hij ons nadert als een engel des lichts, mogen we dan de brutale vermomming ontdekken en hem zeggen: “Ga weg!”

Help ons te beseffen dat gelegenheid snel vervluchtigen en nooit meer terugkomen. Mogen al onze woorden en werken anderen verlokken tot de hoogste wegen van geloof en liefde. Mogen de dralende jongeren door ons voorbeeld worden aangespoord tot een toename van ijver. Mogen wereldlingen gewonnen worden tot het zuivere genoegen van geestelijke omgang met U. Moge onze ijver voor Jezus en Zijn waarheid, de timide en besluiteloze waarschuwen voor de vreselijke ondergang van degenen die zich voor Hem schamen. Laat ons zulke spiegels van Uw genade zijn, dat iedereen in ons kan zien hoe goed en vreugdevol het is om in de dienst van onze God te leven.

Mogen we ons verheugen dat U, o God, ons ziet! Kom, Heilige Geest, onze zielen bezielen, en onthul zo de lege ijdelheid van alle aardse dingen. Dat aanpassing aan haar uiterlijke dingen ons niet zal besmeuren. Vorm ons volkomen door onze geest te vernieuwen. Mogen onze lippen als goed gestemde cimbalen zijn, die Uw lof lieflijk doen klinken. Moge een kring van hemelse gezindheid om ons heen schitteren. We worden uitgenodigd tot dierbaar genoegen. De feestzaal van Uw Woord staat wijd open. De stem van de hemelse Echtgenoot roept ons: “Eet, o vrienden; drink, ja, drink overvloedig, o geliefde. Eet wat goed is en laat uw ziel zich verlustigen in vettigheid!” Spoor ons aan om op te staan ​​en samen te komen, en ons te verheugen te midden van de rijke verkwikking van evangeliebeloften. Mogen we met grote vreugde onder de schaduw van onze Heere zitten, en mogen we Zijn vruchten zoet smaken.

Help ons om medelijden te hebben met de onwetenden, en met degenen die van het heilige pad raakten. Ons herinnerend aan de ellende van de achterliggende dagen, toen de duisternis onze ogen verblindde. Stel ons in staat om hen teder en met een verlangend hart te waarschuwen – om hen weg te trekken van de drukke weg van de vernieling.

Wij danken U voor Uw Woord dat het hart verlevendigt, dat de zondaar bekeert van de dwaling van zijn weg, een ziel van de dood zal redden en een groot aantal zonden zal bedekken.

De tijd is erg kort. Binnenkort valt onze laatste korrel door de zandloper! Sta toe dat we de resten die overblijven mogen verzamelen, dat er niet meer verloren gaan!

Wees bij degenen die door ziekte, ouderdom, gebrek of andere handicap niet kunnen werken in Uw wijngaard. Herinner ons eraan dat onze activiteiten binnenkort op dezelfde manier kunnen vervagen. Geef hun de kalme vreugde van heilige meditatie, en mogen zij door hun gebeden zegeningen afroepen over het oorlogvoerende kamp en de reizende pelgrims. Moge dus ieder lid van de Kerk in zijn roeping en bediening U met vreugde en oprecht dienen.

Zie met Uw speciale genade degenen aan die met ons verbonden zijn door de banden christelijke liefde en verbondenheid. Zegen allen wiens vriendschap ons vreugde geeft en wiens vriendelijkheid een zonnestraal op ons pad is. Voorzie in al hun behoeften naar Uw rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus. Als er iemand is die een slechte wil richting ons is, neem dat dan weg uit het hart en verander hun vijandschap in liefde. Sta ons nooit toe om door het kwaad te worden overwonnen, maar om al het kwaad met het goede te overwinnen. Als iemand ons vervloekt, mogen we hen zegenen; wetende dat we daartoe geroepen zijn, dat we een zegen zouden beërven.

O Koning, eeuwig, onsterfelijk, onzichtbaar, de enige wijze God, wees verheerlijkt in ons en door ons, vandaag en voor altijd, door Jezus Christus, onze Middelaar en Voorspraak. Amen.

Bron en leestip: Gracegems, familiegebeden van Henry Law.

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp