Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

donderdag 28 mei

Ken jij het levensverhaal van Robert Murray MacCheyne?

‘Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart,’ dat lied van Robert Murray MacCheyne is overbekend. Maar weet je werkelijk wie hij was? Ds. P.D.J. Buijs vertelt het verhaal van de man achter het lied. 

Leerzaam levensverhaal

De Schotse prediker Robert Murray MacCheyne (1813-1843) stierf jong, maar was in de jaren dat hij preekte voor velen tot zegen. Dankzij de levensbeschrijving van vriend Andrew A. Bonar (1810-1892) bleef zijn levensverhaal bewaard om het te delen. Ds. P.D.J. Buijs hield in 1996 een lezing over het leven MacCheyne bij de Haamstedeconferentie. Die kun je hier naluisteren. 

Edwards en Brainerd

In Roberts’ dagboek vinden we aanwijzingen door welke boeken en theologen hij zich liet vormen. Hij schrijft op 20 maart 1832 na het lezen van een levensbeschrijving van Jonathan Edwards (1703-1758): ‘Een gedeelte gelezen van het leven van Jonathan Edwards. Hoe flauw flikkert mijn vonk van christelijk leven naast zo’n ster. Maar zelfs dit was een aan een Ander ontleend licht. Diezelfde Bron is nog geopend om mij te verlichten.’ Dat is voor jou vandaag niet anders!

Ook las hij die zomer over het leven van de bekende zendeling David Brainerd (1718-1747). ‘Wonderlijke man! Hoeveel strijd, hoeveel benauwdheid, wat een verlatenheid, hoeveel kracht, wat een vooruitgang, wat voor overwinningen in een verscheurd gemoed! Ik kan geen woorden vinden om uit te drukken wat ik voel, als ik aan u denk. Vanavond was mijn hart meer dan ooit met de zendingszaak vervuld.’ 

Wat Robert hier voordoet, verdient navolging. Hij laat zich vormen door de levens van hen die hem voorgingen. Dat beïnvloedde hem. Lees of luister geregeld iets over mensen die God dienden in de geschiedenis. De Heere verandert niet, ook al veranderen de tijd en de omstandigheden. 

Christus alleen

Het is een reëel gevaar dat bekende predikers zo vol zijn van wat zij als vrucht zien op hun preken, dat ze er zelf groot mee worden. Robert waarschuwde zijn vriend, zendeling W.C. Burns (1815-1868), daarvoor: ‘Nu, de Heere zij uw Sterkte, uw Leraar en Leidsman. Ik vermaan u met ootmoedigheid bekleed te zijn, of u zult een dwalende ster worden, voor welke de donkerheid van de duisternis in eeuwigheid bewaard wordt. Laat Christus toenemen, de mens minder worden. Dat is mijn aanhoudend gebed voor mijzelf en voor u.’ 

Christenen als priesters

Volgens Robert Murray MacCheyne dienen christenen op te vallen vanwege Christus: ‘Geliefde christenen, jullie zijn priesters. Wees in dit opzicht, zoals Christus. Draag, waar u zich bevindt, de reuk van Christus met u.’ 

Dit wordt niet alleen merkbaar door hoe men zich gedraagt, maar blijkt ook uit woorden: ‘Laat de klank van Christus gehoord worden waar u zich bevindt. Doe geen stap, christenen, zonder dat de schel van het Evangelie gehoord wordt. Laat zelfs in uw geringste activiteiten die vrolijke toon niet ontbreken. Edwards zegt dat, waar een kind van God binnenkomt, hij een grotere zegen voor de aanwezigen is dan de machtigste vorst die hen met een bezoek vereerde. Laat dit ook van u gezegd kunnen worden.’ 

Luistertip: ds. P.D.J. Buijs’ lezing over het leven van Robert Murray MacCheyne bij de Haamstedeconferentie van 1996.

Leestip: O Israëls verwachting – het leven en de nagelaten geschriften van Robert Murray MacCheyne, Andrew A. Bonar. (Uitgeverij Palmboom, 2001).

Lees verder over dit onderwerp