Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Luister de podcast

vrijdag 30 april

Luisteren naar verhalen van vervolgde christenen

Bisschop Polycarpus (ca. 69-156) is een bekende martelaar uit de geschiedenis van de kerk. Zijn getuigenis klinkt tot vandaag toe. Ook vandaag ondervinden christenen vervolging. Ken jij hun verhaal? 

Verhalen

Ik herinner me dat ik als klein kind luisterde naar de verhalen uit de kerkgeschiedenis van Vreugdenhil. Wie alleen zijn eigen tijd kent, raakt opgesloten in het denken van de huidige wereld. Blijkbaar vond mijn vader het belangrijk dat we ook zicht kregen op Gods handelen in het verleden, met het oog op de toekomst. Bij mijn opa in de kast lag een dik ‘Martelarenboek’. Een donkere brede bruine band, met daarin de verhalen van hen die leden om Christus’ wil. 

Blijkbaar is het een oude traditie in de christelijke kerk om verhalen van hen die persoonlijk leden omwille van het geloof levend te houden. Ons is immers geen kalme reis beloofd. Iedere eeuw ontstaan er golven van vervolging en repressie tegen christenen, in verschillende delen van de wereld. Zo ook vandaag. Het is belangrijk om die verhalen te delen. 

Polycarpus

Denk bijvoorbeeld aan de oude bisschop Polycarpus, van Smyrna. Over zijn leven is niet veel bekend. Wel bestaat er een verslag van het einde van zijn leven. Hij werd gedwongen om te belijden: ‘Caesar is Heer’. Met het brengen van een offer aan de keizer, zou hij de marteldood kunnen ontgaan. Hij deed het echter niet. De oude bisschop zei: ‘Zesentachtig jaar heb ik Christus gediend en Hij heeft mij niets dan goeds gedaan, hoe zou ik Hem dan nu vervloeken?’ Men verbrandde Polycarpus op de brandstapel. Toen hij nog bleek te leven, onthoofde men hem. 

Onderstaande gebed wordt volgens prof. dr. M.A. van Willigen toegeschreven aan Polycarpus. De bisschop ziet de dood als begin van het eeuwige leven. 

Heere naar U verlang ik


O Heere God,
laat mij sterven,
opdat ik ophoud
te sterven [in het hier en nu].

Want zolang wij hier leven,
voelen wij onophoudelijk
de prikkel van de dood,
zijn wij ziek en
sterven elke dag.

Maar wanneer we voor de wereld dood zijn,
dan leven wij pas echt en hoeven wij in eeuwigheid
niet bang te zijn voor gevaar en ook niet voor de dood.

Want onze dood in de tijd
betekent een einde van de dood
en de aanvang van het eeuwige leven.
Amen.

Stem geven

Martelaren dienen een stem te krijgen. Ook zij die vandaag te maken krijgen met tegenstand vanwege het christelijke geloof. Richard Groenenboom van SDOK startte daarom de Podcast ‘De Stem – verhalen van vervolgde christenen’. Zo interviewde hij bijvoorbeeld Gertruud de Koeijer.

Richard Groenenboom geeft aan in de beschrijving van deze aflevering: ‘In deze podcast spreekt Gertruud de Koeijer over haar ontmoeting met een Pakistaans voorgangersechtpaar. Gertruud is zelf de vrouw van een predikant en ontmoette in Pakistan een voorganger die constant op de vlucht is voor moslimextremisten die hem willen vermoorden. Ook sprak ze met de vrouw van de Pakistaanse dominee die altijd onder grote druk moet leven. “Je kunt als predikant of predikantsvrouw in Nederland verburgerlijkt raken. Mij raakt de enorme drive van de Pakistaanse voorganger en zijn vrouw om zielen te winnen voor Jezus.”’ 

Luister hier naar de verhalen van vervolgde christenen anno nu. 

Luister deze blog als podcast

Lees verder over dit onderwerp