Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 23 oktober

Schepping en evolutie

‘Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.’ Dat is een geloofsuitspraak. Prof. dr. M.J. Paul en ds. D.J. Diepenbroek geven richting en onderwijs rondom de schepping.  

Enkele jaren geleden maakte ik twee boeiende lezingen mee vanuit de HHJO, die ik graag met je deel. Een Bijbelse visie. Vanuit twee perspectieven, door ds. D.J. Diepenbroek en Prof. dr. M.J. Paul. 

De schepping bleef! God sprak geen beeldspraak – Dr. M.J. Paul

Mijn geloof scheef? De invloed van ‘schevolutie’ – Ds. D.J. Diepenbroek

Lees verder over dit onderwerp

Gedichten als stem van het hart

‘Het slaken van een ademtocht, het vallen van een traan, de blik naar boven van een oog, door God-alléén verstaan.’...