Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

dinsdag 12 januari

Thomas Boston over het gebed

Bidden in de Naam van Christus, wat betekent dat eigenlijk? Thomas Boston gaat erop in. Vaak zeggen we de woorden, zonder werkelijk te geloven wat ermee bedoeld wordt. Toch mogen we bidden in Christus’ Naam. Hij geeft er immers zelf de opdracht toe? 

Boston over het gebed

Een armoedige aanbevelen bij een vriend, dat is volgens Thomas Boston (1676-1732) wat Christus doet. ‘Te bidden in de Naam van Christus is tot God gaan als gezonden door de vriend van de armoedige.’ Dit betekent dat men allereerst tot Christus gekomen is. Hij geeft een aanmoediging tot gebed, als de Hogepriester die aan de rechterhand van God is. 

Christus weet uit eigen ervaring wat het is om verzocht te worden. Hij moedigt aan om tot de Heere te roepen. ‘De weg naar de hemel is geblokkeerd door onze zonden. Zondaren hebben geen vertrouwen om de Heere te zoeken. Jezus Christus kwam neer uit de hemel, stierf voor de misdadigers en verzamelt ze tot Hem zelf door een krachtdadige roeping. Hij, alle belang hebbende bij Zijn Vader, gelast hen tot Zijn Vader te gaan in Zijn Naam en te vragen wat ze nodig hebben. Hen verzekerend van de aanvaarding.’ Met kernteksten uit de Bijbel ondersteunt Thomas Boston zijn betoog. 

Online luisteren

Op Youtube kwam ik twee preken tegen van Thomas Boston over het gebed. Aanbevolen!

Thomas Boston over het gebed – preek 1.  

Thomas Boston over het gebed – preek 2

Lees verder over dit onderwerp