Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

dinsdag 21 juli

Vorming voor onderweg door vervolgcatechese van ds. G. Boer

Christenen staan niet op zichzelf, maar op de schouders van eerdere generaties. Steeds weer opnieuw brengt het spreken van de Heere mensen in beweging, door Zijn Woord. Dat doet buigen aan Zijn voeten. Vervolgens ontstaat het verlangen om Hem dieper te kennen. We zijn niet de eerste christenen met dit verlangen. Al duizenden jaren leven mensen met God. Luisteren naar hun onderwijs geeft dieper inzicht in de Schrift. Ds. G. Boer is zo’n stem uit de geschiedenis. 

Luisteren

Vele eeuwen gaven mensen elkaar onderwijs via het gesproken woord. Niet iedereen kon lezen, of had het geld om boeken aan te schaffen. Die tijd is voorbij, maar het gesproken onderwijs komt op een nieuwe manier toch weer terug. Door de onlinemogelijkheden om opnamen te delen, blijkt het mogelijk om uitleg te krijgen van een oude vriend terwijl je in de auto zit of op je hometrainer. Een stem uit het verleden geeft onderwijs voor vandaag. 

Andere tijd

Het is aantrekkelijk om alleen naar onderwijs te luisteren van mensen uit je eigen tijd. Dan hoef je geen brug over in taal of cultuur. Het sluit allemaal direct aan op je eigen levenssfeer. Daardoor raak je tegelijkertijd opgesloten in je eigen tijd. Juist een stem uit het verleden doet begrijpen, dat ondanks veel verandering, dat wat de kern raakt blijvend is. 

Door stevige confrontaties zocht men in de geschiedenis naar helderheid over zaken waar men verschillend naar keek. In een nieuwe jas komen die oude discussiepunten en dwalingen soms weer boven. Wie zijn geschiedenis kent, herkent ze. En weet ermee om te gaan. Vandaar dat ik via deze blog geregeld stemmen uit het verleden aan het woord laat. Zodat je vensters krijgt op het verleden, die licht doen schijnen over het heden. 

Passie voor het evangelie

Ds. G. Boer (1913-1974) was een predikant die in Hervormd-Gereformeerde kringen helder onderwijs gaf. Vandaar dat zijn geschriften vandaag nog steeds van de drukpers rollen. Op de website  vind je preken, meditaties en opnamen van catechismuspreken . Wil je de gereformeerde belijdenis dieper verstaan? Luister de hele serie, bijvoorbeeld elke week een preek. Of begin met een aantal afleveringen. Bijvoorbeeld ‘De schuldvraag gesteld’ (Zondag 3), ‘Tegen God aangelopen’ en ‘Gekrenkte liefde’ (Zondag 4), ‘Waarom God mens werd’ (Zondag 6), de ‘Geloofsvereniging’ (Zondag 7), ‘Het nut van Christus hemelvaart’ (Zondag 18, vraag 49), etc. 

Geloofszekerheid

Evenals nu worstelden mensen in de tijd van ds. G. Boer met de zekerheid van het geloof. Zijn onderwijs helpt om dieper inzicht te krijgen in de  Schrift. Voor ds. G. Boer ligt de zekerheid in God en in het getuigenis van de Heilige Geest in het hart. ‘De Bijbelse zekerheid is een werkzaamheid van God in de gelovige. Deze zekerheid of vastheid is daarom vast en zeker, omdat deze wortelt in God èn in de gelovige groeit, tot wasdom komt, tot de volle maat, de maat van Christus komt. Daarin raakt u overtuigd van de waarachtigheid van de sprekende, belovende God. Volheid, groei, maat, wasdom, zekerheid, staan in verbinding met Geest, kracht, hoop, liefde, enz. Zij staan in het krachtenveld van de Heilige Geest.’ (Graaf J., 2005, Passie voor het evangelie – Leven en werk van ds. G. Boer, Heerenveen: Groen, Pag. 404)

Leestips:

  • Gegronde troost – uitleg van de Heidelbergse Catechismus, ds. G. Boer (Banier, 2019). 
  • Passie voor het evangelie – Leven en werk van ds. G. Boer, J. van der Graaf (Groen, 2005)

Lees verder over dit onderwerp