Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

vrijdag 22 mei

Vroomheid en waarheid: Puritein William Perkins door ds. K. ten Klooster

Geloven en denken sluiten elkaar niet uit. Integendeel. God gebruikte in de geschiedenis mensen met grote denkkracht om anderen te vormen vanuit de Schrift. In vroomheid door het voorbeeld van hun leven, maar ook door helder onderwijs. De puritein William Perkins was zo’n man. Ken je hem? 

Dronken Perkins

Als student maakte William Perkins (1558-1602) geen goede indruk op zijn omgeving. Hij stond bekend als een spottende jongen, die zijn geld verbraste en vaak dronken was. Wandelend aan de buitenrand van de stad hoorde hij eens een moeder tegen haar ongehoorzame kind zeggen: ‘Houd je mond, of ik zal je aan die dronken Perkins daar geven.’ Dat raakte zijn geweten. William kwam tot bekering en richtte zich op de theologiestudie. (Van Baarsel J.J., 1975, William Perkins, Amsterdam: Bolland, Pag. 33)

Perkins preekt

William Perkins bleek een begaafde prediker. Het is niet veel voorgangers gegeven om zowel bij denkers als doeners aan te sluiten in de preek. ‘Zijn preken waren niet zo eenvoudig, of de godzaligste geleerde moest ze bewonderen, noch zo geleerd, of de eenvoudigste kon ze verstaan.’ (Van Baarsel, 40) Het één sluit het ander dus niet uit. In zijn uitgave ‘The art of Prophesying’ gaf Perkins op latere leeftijd onderwijs voor predikers. Hij pleitte voor goede voorbereiding op de preek. De Schrift was voor hem norm en inhoud voor de prediking. Hij wilde ‘één Christus preken, door Christus tot lof van Christus’. (Van Baarsel, 287). 

Portret door ds. K. Ten Klooster

Ds. K. ten Klooster hield voor deelnemers van de Haamstedeconferentie in 1985 een indrukwekkende lezing over William Perkins. Klik hier om deze lezing te beluisteren. Ds. Ten Klooster schetste het leven en werk van Perkins, waarbij hij aandacht had voor zowel persoonlijke vroomheid als theologie. Je krijgt beeld bij de Puriteinen, inzicht in het leven van Perkins en onderwijs over de inhoud van de preek. 

Hemelse vertroosting

De boeken van Perkins hadden niet alleen grote invloed in zijn tijd, maar ook vandaag. Recent kwam in Amerika een tiendelige uitgave  van zijn werk uit. Ook in Nederland lezen christenen al enkele eeuwen zijn boeken. Wil je met iets eenvoudigs beginnen? Speur dan het boekje ‘Hemelse vertroosting’ op. Perkins gaat als het ware naast je zitten. Hij spreekt met je over het geloof en de manier waarop je de inhoud van de Bijbel kunt toepassen op je leven. Hij troost hen die met een angstig geweten tot God komen en wijst op Christus. Ook heeft Perkins oog voor hen die na ontvangen genade door een geestelijke donkere tijd gaan.

Leestips: 

  • William Perkins, dr. J.J. van Baarsel (Bolland, 1975)
  • Hemelse vertroosting, William Perkins. (Van den Tol, 1965)

Luistertips: 

Lees verder over dit onderwerp