Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

dinsdag 27 oktober

Wat is de betekenis van de offers?

Als je de Bijbel leest van kaft tot kaft, ken je de uitgebreide beschrijving van de offerdienst in het Oude Testament. Daar gaat een geweldige schoonheid in schuil. Dr. P. de Vries geeft daar oog voor. 

Tabernakel

In de Bijbel wordt de kosmos beschreven als een tabernakel van God, vergelijkbaar met een huis (Ps. 78: 23, 69; Gen. 7: 11; Job 9: 8; 26: 11). De oplettende lezer ziet een parallel tussen het ontstaan van de schepping (Gen. 1: 31-2:3) en de tabernakel (Ex. 39-40). Blijkbaar gaat er verborgen schoonheid schuil in de Schrift, waar je oog voor kunt krijgen. Dr. P. de Vries maakte studie naar de offerdienst en toont de blijvende betekenis van de oudtestamentische offerwetgeving aan. 

In de tabernakel brachten de priesters offers. Wat was de betekenis van deze offers? Wat betekenen deze offers voor de verzoening, vergeving en reiniging van de zonden? Hoe verhoudt zich deze offerdienst tot het Nieuwe Testament? 

Lezing in drie delen

Fontein

Dr. P. de Vries schreef naar aanleiding van zijn studie over de offerdienst het boek: ‘Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen – de blijvende betekenis van de offerwetgeving.’ (De Banier, 2018) Daarbij richt alles zich uiteindelijk op Christus. Het prachtige gedicht van William Cowper geeft dit kernachtig weer: ‘There is a fountain filled with blood, drawn from Immanuel’s veins.’ Ken je het? Luister het hier: 

Lees verder over dit onderwerp