Geloof dat hopeloos is, leeft niet. Als we ons vertrouwen op de Heere leren stellen, kan het niet anders dan dat we...