Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Christelijk leven

Christelijk leven

Brief aan een zieke broer

‘Immers hebben wij ons met lichaam en ziel aan Hem overgegeven, dat Hij ons zou leiden. Hij leidt ons in de eeuwige...

Bidden met Kohlbrugge

Omgang met de Heere blijkt in het gebed. Je hebt Hem nodig, kunt niet zonder Hem. Daarom vraag je om Zijn hulp, kracht...

Kom, laat ons samen neerknielen

We staan bijna op de drempel van een nieuw jaar. Met J.J.L. ten Kate blikken we terug en vooruit: ‘In ’s Heilands naam...

Ds. W.L. Tukker: God voorziet (1)

In heel het wereldgebeuren zien we Gods hand. Tukker: ‘God alleen is het, die geschiedenis maakt, de geschiedenis van...

Jij, ik en onze Bijbel

We belijden dat de Heere spreekt door het Woord. Bijbellezen valt echter niet altijd mee. Zolang je structuur hebt,...