Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Christelijk leven

Christelijk leven

Alleen door het Woord

‘Voor Jezus is het enig wezenlijk belangrijke in dit land-zonder-God de oprichting van de majesteit Gods. Het...

Bidden bij aanvechting en ziekte

Achterin het Psalmboek vinden we geloofsbelijdenissen en verschillende formulieren. Bijvoorbeeld voor bij de bediening...

Het leven in herfsttooi

De wind raast langs het huis, terwijl ik deze woorden schrijf. Het is herfst en de natuur buigt zich over naar de...

Putten uit dezelfde bron

‘Christelijke broederschap is niet een ideaal, dat wij moeten verwerkelijken, maar een door God in Christus geschapen...

Ieder onder zijn eigen paraplu?

Op Jezus’ bevel gaat de boodschap van het evangelie al twintig eeuwen lang door de wereld. Van Jeruzalem tot de einden...

Zending als opdracht

Sinds Jezus zijn discipelen uitzond naar de einden van de aarde, verspreidt de lichtglans van het evangelie zich over...

Denken vanuit God

Veel van ons spreken over God komt van beneden. Dan is de mens zelf het uitgangspunt van het denken. Wij vormen echter...

Geen bekering hetzelfde

‘Het is in de gemeente van God als in elk gezin; elk kind vereist een eigen aanpak.’ Ds. K. Exalto (1919-2003) stelde...