Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Opvoeding

Opvoeding

Richt je op het hart

‘Wat thuis en van jongsaf gesproken, gebeden, gezongen, verhandeld en geleerd wordt, dat slaat het diepste in, dat is...

Liederen voor het leven

Liederen voor het leven

Een lied functioneert als stem van het hart. Waar je ook op aarde komt; er wordt gezongen. Vandaar dat het bevorderen...

Als je bidt voor je kind

‘Laat hun doop een aanmoediging voor u zijn, als u voor hen bidt. Zie op hun doop, dan zult u weten op welke gronden u...