Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Bijbelstudie

Bijbelstudie

Christus volgen in de praktijk (1)

Vanaf Efeze 4: 1 is de christelijke levenswandel het thema dat Paulus uitwerkt. Nadat hij eerst de geloofsleer heeft...

Duisternis en licht (3)

Nadat Paulus in Efeze 5: 8-13 onderwijs gaf, volgt er in vers veertien een uitroep. ‘Ontwaakt, gij, die slaapt, en...

Duisternis en licht (2)

Waarom valt een christen op? Omdat door het geheiligde gedrag van een christen anderen merken dat hun gedrag bepaald...

Duisternis en licht (1)

Als je spreekt over je eertijds, dan gaat het over een periode die achterligt. In Zeeland spreken we over voor en na...