Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Bijbelstudie

Bijbelstudie

Christus spreekt armen zalig (2)

Iemand die achter een masker leeft en zijn stand probeert op te houden, vertelt vooral wat hij heeft. Een nederig kind...

Christus spreekt armen zalig (1)

Wie de Zaligsprekingen leest als een handleiding, die heeft het niet begrepen. We lezen in de eerste elf verzen van...

God meer gehoorzaam dan mensen (2)

De vrienden van Daniël staan in het dal van Dura voor de koning; maar in werkelijkheid voor het aangezicht van God....

God meer gehoorzaam dan mensen

Hij is inmiddels zo’n achttien jaar aan de macht. Zijn koninkrijk heeft geweldige omvang gekregen, van Ethopië tot...

De komst van het Koninkrijk (2)

Bij Daniël zien we dat het wereldrijk tegenover het rijk van de Heere wordt geplaatst. Een koninkrijk zoals we dat...

De komst van het Koninkrijk (1)

Daniël staat weer voor de troon van Nebukadnezar. De jonge Israëliet, tegenover de verpersoonlijking van een...