Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Bijbelstudie

Bijbelstudie

Een lied en gebed vanaf een rots

In Psalm 40 treffen we David aan als een man die vanuit een diepe kuil op een rots is geplaatst. In de diepte heeft...

Gebed vanuit de diepte

Je kunt in voorspoed grote woorden gebruiken, je kunt in tegenspoed hard vechten, maar als alles stilvalt en je...

Johannes was getuige

‘Meneer, er is nooit iemand teruggekomen,’ zeggen catechisanten soms. Met andere woorden: 'Ik geloof u graag, maar wat...

Duur gekocht

Petrus zet het vergankelijke, dat wat voorbijgaat, ten opzichte van het offer van Christus. Hier op aarde is voor geld...

Geloven door beproeving heen

‘De liefde van Christus is dikwijls gesluierd en bedekt, en wij weten niet wat Hij bedoelt. Maar Hij haast Zich om...

Oordeel opgeschort

Waar de Heere spreekt daar komt beweging. Dat bleek in Ninevé. Zo op het eerste gezicht gebeurt hier iets vreemds. Een...

Aanhoudend gebed om uitkomst

Bidden betekent dat we met onze hulpeloosheid komen voor de troon van de almachtige God. Soms lijkt het gebed echter...