Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Bijbelstudie

Bijbelstudie

Delen en niet tekortkomen (3)

‘Want zo zegt de HEERE, de God van Israël.’ Elia spreekt deze woorden uit, maar het gaat hier om een direct woord van...

Delen en niet tekortkomen (2)

Op het Woord van de Heere is Elia op pad gegaan. De Heere zendt hem naar Zarfath, om daar te leven van wat met hem...

Delen en niet tekort komen (1)

Wie ’s morgens over het eiland Tholen rijdt, ziet de dauw op de akkers. Het glanst en glinstert, in het vroege...

Omgang met God in Zijn huis (3)

Vogels hadden een vrije toegang tot Gods huis, wellicht in tegenstelling tot de dichter die zich veraf bevond. Zij...

Omgang met God in Zijn huis (2)

Er is een verband tussen kerkgang en liefde voor de kerk. Schnabel zei decennia geleden al: ‘Wie eenmaal op de...

Omgang met God in Zijn huis (1)

In Psalm 84 blijkt een diep verlangen naar het heiligdom. De omliggende wereld zal dit niet serieus nemen. De...