Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Bijbelstudie

Bijbelstudie

De HEERE toont ons Zijn armen (1)

De roep van een man kan krachtig en aandringend zijn. Bij de roep van een vrouw is dat niet anders. In Jesaja 40: 9-11...

Wat voorbijgaat en wat blijft (2)

Je bent in de val van de zonden getrapt met Adam en als gevolg daarvan deel je in de straf op de zonden, de dood. De...

Wat voorbijgaat en wat blijft (1)

De profeet Jesaja hoort een stem zeggen: Roep! (Jes. 40: 6) Het antwoord klinkt: ‘Wat zal ik roepen?’ In deze...

De Heere baant Zich een weg (2)

‘En de heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden.’ (Jes. 40: 5a)  De engelen wisten al van Gods...

De Heere baant Zich een weg (1)

‘Troost, troost Mijn zal uw God zeggen.’ (Jes. 40: 1) Het klonk daar als een opdracht en in meervoud. In Jes. 40: 3...

Troost, troost Mijn volk (2)

Laat het een tedere manier van spreken zijn, als je gaat troosten. Zo luidt de opdracht van de Heere in Jesaja 40:...

Troost, troost Mijn volk (1)

De omstandigheden van het volk Israël zijn hachelijk te noemen. De nazaten van David bevinden zich in ballingschap,...

Delen en niet tekortkomen (4)

Elia is in Zarfath en wordt daar onderhouden door een weduwe. In dit gebied dient men een heidense god, maar de Heere...

Delen en niet tekortkomen (3)

‘Want zo zegt de HEERE, de God van Israël.’ Elia spreekt deze woorden uit, maar het gaat hier om een direct woord van...

Delen en niet tekortkomen (2)

Op het Woord van de Heere is Elia op pad gegaan. De Heere zendt hem naar Zarfath, om daar te leven van wat met hem...

Delen en niet tekort komen (1)

Wie ’s morgens over het eiland Tholen rijdt, ziet de dauw op de akkers. Het glanst en glinstert, in het vroege...

Omgang met God in Zijn huis (3)

Vogels hadden een vrije toegang tot Gods huis, wellicht in tegenstelling tot de dichter die zich veraf bevond. Zij...