Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Christelijk leven

Christelijk leven

Psalmen als stem van het hart

‘Het ware en levende gebed komt allereerst voort uit een gevoel van onze nood, en daarna uit een vaste verzekerdheid...

Drie handvatten voor Bijbellezen

God spreekt door de Bijbel tot mensen. Dat geldt niet alleen voor lang geleden, maar ook vandaag leren we Zijn stem...

Wie staat er in het middelpunt?

De onbedwingbare neiging om onszelf centraal te stellen, in plaats van de Heere, is geen mens vreemd. We zijn vaak...

Zending door de eeuwen heen

Sinds Christus Zijn discipelen uitzond om het evangelie te verkondigen aan alle volken, gaat de Evangelieboodschap...