Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Beluister de podcast op   Logo Spotify podcast   Logo Itunes podcast

Christelijk leven

Christelijk leven

Een kind bij Jezus brengen

Als je dagelijks met kinderen werkt, of in de gemeente jeugdwerk doet, heb je een belangrijke taak. Volgens Robert...

Je kind teruggeven aan de Heere

In de eeuwen dat de kindersterfte velen jong wegnam, bleven soms maar enkele kinderen binnen een gezin in leven. Hoe...

Brief aan een zieke broer

‘Immers hebben wij ons met lichaam en ziel aan Hem overgegeven, dat Hij ons zou leiden. Hij leidt ons in de eeuwige...

Bidden met Kohlbrugge

Omgang met de Heere blijkt in het gebed. Je hebt Hem nodig, kunt niet zonder Hem. Daarom vraag je om Zijn hulp, kracht...

Kom, laat ons samen neerknielen

We staan bijna op de drempel van een nieuw jaar. Met J.J.L. ten Kate blikken we terug en vooruit: ‘In ’s Heilands naam...